6.6
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Het Balkon 2016 heeft op 22-11-2016 de status ontwerp gekregen door Maassluis.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Maassluis
Dossier
NL.IMRO.0556.BP83HetBalkon
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0556.BP83HetBalkon-ON01
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 504.708 100%

Enkelbestemming m2 %
- Groen (art. 3) 78.173 15,49%

- Maatschappelijk (art. 4) 2.122 0,42%

- Tuin (art. 5) 2.847 0,56%

- Verkeer (art. 6) 46.531 9,22%
- Verkeer - Railverkeer (art. 7) 1.032 0,20%

- Water - Nieuwe Waterweg (art. 8) 237.896 47,14%

- Wonen (art. 9) 68.722 13,62%

- Woongebied (art. 10) 67.385 13,35%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Riool (art. 11) 538 0,11%

- Waarde - Archeologie (art. 12) 504.708 100,00%

- Waterstaat - Waterkering (art. 13) 28.240 5,60%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 17.1) 504.708 100,00%

- veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen (art. 17.2) 21.573 4,27%

- vrijwaringszone - dijk (art. 17.3) 236.268 46,81%
- vrijwaringszone - spoor (art. 17.4) 8.527 1,69%
- vrijwaringszone - vaarweg (art. 17.5) 21.573 4,27%