Geo- en vastgoeddata op locatie:

Garageboxen Maasweg

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Maassluis
DossierNL.IMRO.0556.OVGarageboxen
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0556.OVGarageboxen-va01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 28-02-2017
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.474 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Garageboxen Maasweg 1.474 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak 1.474 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
Op deze locatie is geen digitaal plan aanwezig. Planviewer toont alleen ruimtelijke plannen geplubliceerd na 1 januari 2010. Neem contact op met de gemeente over deze locatie.

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
watervergunning Kennisgeving bekendmaking definitief besluit Weverskade 69-90 te Maassluis 19-04-2019 19-04-2019 detail
watervergunning Kennisgeving bekendmaking definitief besluit Mathenesserdijk te Rotterdam 19-04-2019 19-04-2019 detail
verkeersbesluit Gemeente Maassluis - parkeerverbod campers - Veerstoep 18-04-2019 18-06-2019 detail
overig Centrumregeling regionale samenwerking leerplicht, kwalificatieplicht en RMC Regio Nieuwe Waterweg Noord 18-04-2019 18-06-2019 detail
verkeersbesluit Gemeente Maassluis - intrekken verkeersbesluit camperplaatsen en parkeerverbod campers d.d. 13 juli 2018 - Veerstoep en de Govert van Wijkade 18-04-2019 18-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.