Reconstructie van de Laan 1940-1945

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Maassluis
DossierNL.IMRO.0556.OVLaan19401945
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0556.OVLaan19401945-va01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 22-04-2014
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 27.726 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Reconstructie van de Laan 1940-1945 27.726 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Sluispolder detail kaart
Reconstructie van de Laan 1940-1945 detail kaart
Reconstructie van de Laan 1940-1945 detail kaart
Binnenstad detail kaart
Binnenstad detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Kennisgeving bekendmaking definitief besluit Weverskade 69-90 te Maassluis detail
Kennisgeving bekendmaking definitief besluit Mathenesserdijk te Rotterdam detail
Kennisgeving aanvraag Koningslaan 2 te Rotterdam detail
Verordening bijdrage fractiekosten Delfland 2019 detail
Melding voor het onttrekken van grondwater, Architectenbuurt in Rotterdam. detail

Vergunningen in de gaten houden?