Geo- en vastgoeddata op locatie:

Reconstructie van de Laan 1940-1945

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Maassluis
DossierNL.IMRO.0556.OVLaan19401945
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0556.OVLaan19401945-va01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 22-04-2014
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 27.726 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Reconstructie van de Laan 1940-1945 27.726 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Sluispolder vastgesteld 27-09-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Reconstructie van de Laan 1940-1945 vastgesteld 22-04-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Reconstructie van de Laan 1940-1945 ontwerp 25-02-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Binnenstad vastgesteld 17-12-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Binnenstad ontwerp 03-05-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
watervergunning Kennisgeving bekendmaking definitief besluit Weverskade 69-90 te Maassluis 25-04-2019 25-04-2019 detail
watervergunning Kennisgeving bekendmaking definitief besluit Mathenesserdijk te Rotterdam 25-04-2019 25-04-2019 detail
overig Ontwerpbegroting 2020 Regionale Belasting Groep ter inzage 23-04-2019 23-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Mededeling toekenning subsidie Mothership Art Stichting 23-04-2019 23-06-2019 detail
overig Ontwerpbegroting 2020 AQUON ter inzage 23-04-2019 23-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.