Landelijk gebied Nieuwkoop - Hollandsekade 19a Woerdense Verlaat

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Nieuwkoop
DossierNL.IMRO.0569.bpNKPLkgebiHK19
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0569.bpNKPLkgebiHK19-va02
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 13-12-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 10-04-2019
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 3.009 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Natuur 2.109 70,09%
- Natuur (art. 10) 2.109 70,09%
Wonen 900 29,91%
- Wonen (art. 18) 900 29,91%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 2.992 99,41%
Waarde - Archeologie 3 (art. 26) 2.992 99,41%
Waterstaat 2.770 92,04%
Waterstaat - Waterkering (art. 27) 2.770 92,04%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 3.009 100,00%
overige zone - landschapstype petgaten en legakker (art. 31.5) 3.009 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Op deze locatie is geen digitaal plan aanwezig. Planviewer toont alleen ruimtelijke plannen geplubliceerd na 1 januari 2010. Neem contact op met de gemeente over deze locatie.

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Raadsvergadering Nieuwkoop op 4 september 2019 detail
Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register (DOR) gemeente Nieuwkoop detail
Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet detail
Horecabeleid en Horecasanctiebeleid Voor (para-)commerciële localiteiten detail
Wet aanpak woonoverlast gemeente Nieuwkoop 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Hollandsekade Woerdense Verlaat detail

Meer weten over adressen?