Jonge Zevenhovenseweg 3 Zevenhoven

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Nieuwkoop
DossierNL.IMRO.0569.bpZNVjzevhovenweg3
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0569.bpZNVjzevhovenweg3-va01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 17-10-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 4.305 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Tuin 1.518 35,27%
- Tuin (art. 3) 1.518 35,27%
Wonen 2.787 64,73%
- Wonen (art. 4) 2.787 64,73%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Jonge Zevenhovenseweg 3 Zevenhoven detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Aanvraag wijziging datum evenement 'Kika Pizza', 22 september, Zevenhoven, Albrechtshof detail
Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register (DOR) gemeente Nieuwkoop detail
Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet detail
Verlenging beslistermijn Schoolstraat 44 in Zevenhoven - het uitbreiden van een woning detail
Horecabeleid en Horecasanctiebeleid Voor (para-)commerciële localiteiten detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Jonge Zevenhovenseweg Zevenhoven detail

Meer weten over adressen?