De Blauwe Meije 300 te Nieuwkoop

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Nieuwkoop
DossierNL.IMRO.0569.ovMEIdmeije300
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0569.ovMEIdmeije300-va01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 30-11-2016
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument   bijlage bij besluitdocument   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 5.466 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
De Blauwe Meije 300 te Nieuwkoop 5.466 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Blauwe Meije detail kaart
Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) detail kaart
Meije 300, Zegveld detail kaart
Meije 300, Zegveld detail kaart
Parapluherziening Parkeernormen Woerden detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Evaluatieverslag bodemsanering, locatie: Zandwijksingel te Woerden (UT063200347) detail
Bekendmaking ontbrandingstoestemming, locatie: Exercitieterrein (grasveld) Oostsingel te Woerden detail
Bekendmaking bodemverontreiniging, locatie: Molenweg te Zegveld (UT063200131) detail
Evaluatieverslag bodemsanering, locatie: Touwslagersweg 20/Pijpenmakersweg 4 in Woerden (UT063200335) detail
Bodemverontreiniging in Kameriklocatie Van Teylingenweg (wegbermen Kamerikse Wetering) (UT063200328) detail

Vergunningen in de gaten houden?