7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Bebouwde kom Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk heeft op 28-06-2012 de status vastgesteld gekregen door Giessenlanden.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Giessenlanden
Dossier
NL.IMRO.0571.BPbebouwdekomLKL
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0571.BPbebouwdekomLKL-VG02
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 3.053.881 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 16.029 0,52%

- Agrarisch met waarden - Natuur- en Landschapswaarden (art. 4) 84.562 2,77%
- Agrarisch met waarden - Natuurwaarden (art. 5) 21.477 0,70%

- Bedrijf (art. 6) 53.241 1,74%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 7) 1.936 0,06%

- Bedrijventerrein (art. 8) 46.174 1,51%
- Bedrijventerrein - Geluidgezoneerd (art. 9) 378.457 12,39%

- Centrum (art. 10) 17.272 0,57%

- Detailhandel (art. 11) 11.033 0,36%

- Dienstverlening (art. 12) 594 0,02%

- Groen (art. 13) 196.216 6,43%

- Horeca (art. 14) 4.469 0,15%

- Kantoor (art. 15) 7.585 0,25%

- Maatschappelijk (art. 16) 74.297 2,43%

- Natuur (art. 17) 16.924 0,55%
- Natuur - Landgoed (art. 18) 31.295 1,02%

- Recreatie - Volkstuin (art. 19) 25.360 0,83%

- Sport (art. 20) 140.953 4,62%

- Verkeer (art. 21) 366.821 12,01%
- Verkeer - Garage (art. 22) 3.701 0,12%

- Water (art. 23) 821.537 26,90%

- Wonen (art. 24) 726.130 23,78%
- Wonen - Landgoed (art. 25) 7.818 0,26%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 26) 4.338 0,14%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 27) 117.108 3,83%
- Leiding - Riool (art. 28) 16.597 0,54%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 29) 50.488 1,65%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 30) 226.357 7,41%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 31) 1.062.444 34,79%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 32) 272.142 8,91%
- Waarde - Archeologie 6 (art. 33) 326.068 10,68%
- Waarde - Archeologie 7 (art. 34) 66.087 2,16%
- Waarde - Archeologie 8 (art. 35) 321.578 10,53%

- Waterstaat - Bergend rivierbed (art. 36) 25.958 0,85%
- Waterstaat - Stroomvoerend rivierbed (art. 37) 786.818 25,76%
- Waterstaat - Waterkering (art. 38) 496.478 16,26%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie 1 (art. 40) 392.767 12,86%
- geluidzone - industrie 2 (art. 40) 43.353 1,42%
- geluidzone - industrie 3 (art. 40) 100.790 3,30%
- geluidzone - industrie 4 (art. 40) 512.965 16,80%

- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 40) 158.278 5,18%
- milieuzone - waterwingebied (art. 40) 24.766 0,81%

- wro-zone - wijzigingsgebied (art. 40) 2.094 0,07%