Geo- en vastgoeddata op locatie:

Zonneweelde 29

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.1725500
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0575.1725500-0001
Planstatusontwerp
Datum planstatus 14-08-2012
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 731 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Recreatie 731 100,00%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 3) 731 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 731 100,00%
Waarde - Archeologie (art. 4) 731 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
wijzigingsplan Zonneweelde 29 vastgesteld 27-11-2012 detail naar de kaart
wijzigingsplan Zonneweelde 29 ontwerp 14-08-2012 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Duinrand vastgesteld 21-12-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Duinrand vastgesteld 21-12-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Duinrand ontwerp 12-05-2011 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Verordening op de vertrouwenscommissie 12-06-2019 12-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Noordwijk 2019 12-06-2019 12-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent de rechtspositie van raads- en commissieleden (Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Noordwijk 2019) 12-06-2019 12-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Gedragscode gemeente Noordwijk 2019 31-05-2019 31-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders Noordwijk 2019 28-05-2019 28-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Zonneweelde Noordwijk detail

Meer weten over adressen?