Geo- en vastgoeddata op locatie:

Rotonde en gedeelte fietspad Offem-Zuid

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.20171540
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0575.20171540-on01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 22-05-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 25-07-2018
Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 305 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Verkeer 305 100,00%
- Verkeer (art. 3) 305 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 13 4,38%
Leiding - Gas (art. 4) 13 4,38%
Waarde 292 95,62%
Waarde - Archeologie 3 (art. 5) 292 95,62%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Landelijk gebied ontwerp 15-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Landelijk gebied voorontwerp 26-05-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Offem Zuid vastgesteld 27-06-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - De Mook 22 te Noordwijk 21-05-2019 21-07-2019 detail
omgevingsvergunning Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - Schiewei 16 te Noordwijk 07-05-2019 07-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitschrijving basisregistratie personen (BRP) 25-04-2019 25-06-2019 detail
watervergunning Publicatie watervergunning 2019-001827 dempen van oppervlaktewater ter hoogte van de Achterweg 17 in Noordwijk 24-04-2019 24-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Verlofregeling gemeente Noordwijk 2019 16-04-2019 16-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.