Bestemmingsplan Bedrijfskavels 's-Gravendijck

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk Dossier NL.IMRO.0575.BPBDRkavelsrgl Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0575.BPBDRkavelsrgl-ON01 Planstatus ontwerp Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 7.905 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijventerrein - 3 (art. 3) 5.950 75,27%

- Groen (art. 4) 980 12,40%

- Natuur (art. 5) 974 12,33%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
's-Gravendijckseweg
Keyserswey