Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bestemmingsplan Bedrijfskavels 's-Gravendijck

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.BPBDRkavelsrgl
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0575.BPBDRkavelsrgl-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 14-09-2014
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 7.905 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijventerrein 5.950 75,27%
- Bedrijventerrein - 3 (art. 3) 5.950 75,27%
Groen 980 12,40%
- Groen (art. 4) 980 12,40%
Natuur 974 12,33%
- Natuur (art. 5) 974 12,33%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Bestemmingsplan Bedrijfskavels 's-Gravendijck vastgesteld 25-03-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Bedrijfskavels 's-Gravendijck ontwerp 14-09-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Bedrijfskavels 's-Gravendijck voorontwerp 19-05-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Estec en de Noordwijkse bedrijvenparken vastgesteld 27-06-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Estec en de Noordwijkse bedrijvenparken ontwerp 14-02-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Verordening op de vertrouwenscommissie 12-06-2019 12-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Noordwijk 2019 12-06-2019 12-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent de rechtspositie van raads- en commissieleden (Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Noordwijk 2019) 12-06-2019 12-08-2019 detail
overig Verlengingsbesluit - Duineveld G 3477 39 tm 41a te Noordwijk 11-06-2019 11-08-2019 detail
omgevingsvergunning Verzonden besluit omgevingsvergunning - Achterweg te Noordwijk 11-06-2019 11-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
's-Gravendijckseweg Noordwijk detail
Keyserswey Noordwijk detail

Meer weten over adressen?