Bestemmingsplan Bedrijfskavels 's-Gravendijck

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.BPBDRkavelsrgl
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0575.BPBDRkavelsrgl-VO01
Planstatusvoorontwerp
Datum planstatus 19-05-2014
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 7.905 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijventerrein 5.950 75,27%
- Bedrijventerrein - 3 (art. 3) 5.950 75,27%
Groen 980 12,40%
- Groen (art. 4) 980 12,40%
Natuur 974 12,33%
- Natuur (art. 5) 974 12,33%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Bestemmingsplan Bedrijfskavels 's-Gravendijck detail kaart
Bestemmingsplan Bedrijfskavels 's-Gravendijck detail kaart
Bestemmingsplan Bedrijfskavels 's-Gravendijck detail kaart
Estec en de Noordwijkse bedrijvenparken detail kaart
Estec en de Noordwijkse bedrijvenparken detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking van voorlopige aanwijzing ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten te Noordwijk detail
Regeling melden vermoeden misstand gemeente Noordwijk 2019 detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - Hoogeveenseweg ong Noordwijk detail
Subsidieregel voorschoolse voorzieningen gemeente Katwijk detail
Aanwijsbesluit toezichthouders HEIT gemeente Noordwijk detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
's-Gravendijckseweg Noordwijk detail
Keyserswey Noordwijk detail

Meer weten over adressen?