Estec en de Noordwijkse bedrijvenparken

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.BPBedrijven
Dossierstatusdeels in werking
IdentificatieNL.IMRO.0575.BPBedrijven-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 14-02-2013
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 972.790 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijventerrein 731.935 75,24%
- Bedrijventerrein - 1 (art. 3) 428.339 44,03%
- Bedrijventerrein - 2 (art. 4) 62.603 6,44%
- Bedrijventerrein - 3 (art. 5) 142.816 14,68%
- Bedrijventerrein - 4 (art. 6) 98.177 10,09%
Groen 24.558 2,52%
- Groen (art. 7) 24.558 2,52%
Natuur 20.610 2,12%
- Natuur (art. 8) 20.610 2,12%
Sport 18.720 1,92%
- Sport (art. 10) 18.720 1,92%
Tuin 1.396 0,14%
- Tuin (art. 9) 1.396 0,14%
Verkeer 134.383 13,81%
- Verkeer (art. 11) 127.488 13,11%
- Verkeer - Reservering (art. 12) 6.895 0,71%
Water 39.450 4,06%
- Water (art. 13) 39.450 4,06%
Wonen 1.721 0,18%
- Wonen (art. 14) 1.721 0,18%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 415.431 42,71%
Waarde - Archeologie - 1 (art. 15) 68.818 7,07%
Waarde - Archeologie - 2 (art. 16) 188.933 19,42%
Waarde - Archeologie - 3 (art. 17) 157.680 16,21%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 34.610 3,56%
geluidzone - industrie 't Heen (art. 21) 34.610 3,56%
Wro-zone 35.138 3,61%
wro-zone - ontheffingsgebied (art. 5.3.2) 6.704 0,69%
wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 23.1) 20.531 2,11%
wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 23.2) 7.903 0,81%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Landelijk gebied detail kaart
Bestemmingsplan Bedrijfskavels 's-Gravendijck detail kaart
Bestemmingsplan Bedrijfskavels 's-Gravendijck detail kaart
gerechtelijke uitspraak RA Gemeente Noordwijk - Estec en de Noordwijkse bedrijvenparken detail kaart
Landelijk gebied detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking van voorlopige aanwijzing ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten te Noordwijk detail
Bekendmaking van voorlopige aanwijzing ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten te Noordwijk detail
Regeling melden vermoeden misstand gemeente Noordwijk 2019 detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - Hoogeveenseweg ong Noordwijk detail
Subsidieregel voorschoolse voorzieningen gemeente Katwijk detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
's-Gravendijckseweg Noordwijk detail
De Hooge Krocht Noordwijk detail
De Plas Noordwijk detail
De Scheysloot Noordwijk detail
Eisingastraat Noordwijk detail
Huygensstraat Noordwijk detail
Jonckerweg Noordwijk detail
Kapteynstraat Noordwijk detail
Keplerlaan Noordwijk detail
Keyserswey Noordwijk detail

Meer weten over adressen?