Geo- en vastgoeddata op locatie:

Estec en de Noordwijkse bedrijvenparken

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.BPBedrijven
Dossierstatusdeels in werking
IdentificatieNL.IMRO.0575.BPBedrijven-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 14-02-2013
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 972.790 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijventerrein 731.935 75,24%
- Bedrijventerrein - 1 (art. 3) 428.339 44,03%
- Bedrijventerrein - 2 (art. 4) 62.603 6,44%
- Bedrijventerrein - 3 (art. 5) 142.816 14,68%
- Bedrijventerrein - 4 (art. 6) 98.177 10,09%
Groen 24.558 2,52%
- Groen (art. 7) 24.558 2,52%
Natuur 20.610 2,12%
- Natuur (art. 8) 20.610 2,12%
Sport 18.720 1,92%
- Sport (art. 10) 18.720 1,92%
Tuin 1.396 0,14%
- Tuin (art. 9) 1.396 0,14%
Verkeer 134.383 13,81%
- Verkeer (art. 11) 127.488 13,11%
- Verkeer - Reservering (art. 12) 6.895 0,71%
Water 39.450 4,06%
- Water (art. 13) 39.450 4,06%
Wonen 1.721 0,18%
- Wonen (art. 14) 1.721 0,18%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 415.431 42,71%
Waarde - Archeologie - 1 (art. 15) 68.818 7,07%
Waarde - Archeologie - 2 (art. 16) 188.933 19,42%
Waarde - Archeologie - 3 (art. 17) 157.680 16,21%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 34.610 3,56%
geluidzone - industrie 't Heen (art. 21) 34.610 3,56%
Wro-zone 35.138 3,61%
wro-zone - ontheffingsgebied (art. 5.3.2) 6.704 0,69%
wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 23.1) 20.531 2,11%
wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 23.2) 7.903 0,81%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Landelijk gebied ontwerp 15-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Bedrijfskavels 's-Gravendijck vastgesteld 25-03-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Bedrijfskavels 's-Gravendijck ontwerp 14-09-2014 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak gerechtelijke uitspraak RA Gemeente Noordwijk - Estec en de Noordwijkse bedrijvenparken vastgesteld 20-08-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Landelijk gebied voorontwerp 26-05-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bestemmingsplan Ontwerpbestemmingsplan “Parapluplan Standplaatsen” 17-04-2019 17-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Werktijdenregeling gemeente Noordwijk 2019 16-04-2019 16-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand gemeente Noordwijk 2019 16-04-2019 16-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Attentieregeling persoonlijke aangelegenheden gemeente Noordwijk 2019 16-04-2019 16-06-2019 detail
bestemmingsplan Ontwerpbestemmingsplan ‘Zee, Strand en Duin, 1e herziening’ ter inzage 16-04-2019 16-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
's-Gravendijckseweg Noordwijk detail
De Hooge Krocht Noordwijk detail
De Plas Noordwijk detail
De Scheysloot Noordwijk detail
Eisingastraat Noordwijk detail
Huygensstraat Noordwijk detail
Jonckerweg Noordwijk detail
Kapteynstraat Noordwijk detail
Keplerlaan Noordwijk detail
Keyserswey Noordwijk detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox