Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bestemmingsplan Bronsgeest

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.BPBronsgeest
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0575.BPBronsgeest-VO01
Planstatusvoorontwerp
Datum planstatus 17-05-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 29-05-2018
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 488.863 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 67.141 13,73%
- Agrarisch (art. 3) 67.141 13,73%
Bos 25.967 5,31%
- Bos (art. 4) 25.967 5,31%
Sport 26.786 5,48%
- Sport (art. 5) 26.786 5,48%
Tuin 2.291 0,47%
- Tuin (art. 6) 2.291 0,47%
Verkeer 80.335 16,43%
- Verkeer - 1 (art. 7) 67.338 13,77%
- Verkeer - 2 (art. 8) 12.998 2,66%
Water 4.908 1,00%
- Water (art. 9) 4.908 1,00%
Wonen 16.081 3,29%
- Wonen (art. 10) 16.081 3,29%
Woongebied 265.353 54,28%
- Woongebied - Uit te werken (art. 11) 265.353 54,28%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 9.930 2,03%
Leiding - Gas (art. 12) 9.552 1,95%
Leiding - Hoogspanning (art. 13) 378 0,08%
Waarde 192.873 39,45%
Waarde - Archeologie - 1 (art. 14) 32.316 6,61%
Waarde - Archeologie - 2 (art. 14) 58.134 11,89%
Waarde - Archeologie - 3 (art. 14) 44.403 9,08%
Waarde - Archeologie - 4 (art. 14) 58.020 11,87%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 27.605 5,65%
overige zone - landgoed (art. 18.1) 27.605 5,65%

Bouwmogelijkheden

dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Woongebied - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.

Onderdeel Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangebied Bestemmingsplangrens 488.863 100%
Enkelbestemming Woongebied - Uit te werken 265.353 54,28%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
omgevingsvergunning Paardenstal Gooweg 38 vastgesteld 23-09-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied 2015 vastgesteld 30-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Landelijk gebied ontwerp 15-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied 2015 ontwerp 17-11-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied 2015 voorontwerp 25-06-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Verzonden besluit omgevingsvergunning - Abeelenpark 12 (kavel 18) te Noordwijkerhout 30-04-2019 30-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitschrijving basisregistratie personen (BRP) 25-04-2019 25-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling ouderschapsverlof gemeente Noordwijk 2019 16-04-2019 16-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand gemeente Noordwijk 2019 16-04-2019 16-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Attentieregeling persoonlijke aangelegenheden gemeente Noordwijk 2019 16-04-2019 16-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Bronsgeesterweg Noordwijk detail
Gooweg Noordwijk detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox