Bungalowpark Puik en Duin

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.BPDRPuikDuin
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0575.BPDRPuikDuin-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 22-05-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 03-07-2018
Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.395 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 645 26,95%
- Groen (art. 3) 645 26,95%
Recreatie 1.749 73,05%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 4) 1.749 73,05%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 2.395 100,00%
Waarde - Archeologie (art. 5) 2.395 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Duinrand detail kaart
Duinrand detail kaart
Duinrand detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Uitschrijving basisregistratie personen (BRP) detail
Bekendmaking van voorlopige aanwijzing ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten te Noordwijk detail
Onherroepelijk Chw-omgevingsplan Bavoterrein (bestemmingsplan met verbrede reikwijdte) detail
Verordening tegenprestatie naar vermogen Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2019 detail
Kennisgeving van het voornemen tot uitschrijving BRP detail

Vergunningen in de gaten houden?