Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bungalowpark Puik en Duin

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.BPDRPuikDuin
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0575.BPDRPuikDuin-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 11-10-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 11-12-2018
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.395 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 645 26,95%
- Groen (art. 3) 645 26,95%
Recreatie 1.749 73,05%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 4) 1.749 73,05%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 2.395 100,00%
Waarde - Archeologie (art. 5) 2.395 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
gerechtelijke uitspraak Duinrand vastgesteld 21-12-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Duinrand vastgesteld 21-12-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Duinrand ontwerp 12-05-2011 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - Theresialaan 5, kavel 131 Sancta Maria te Noordwijk 21-05-2019 21-07-2019 detail
overig Verlengingsbesluit - Duinweg 84 te Noordwijk 14-05-2019 14-07-2019 detail
omgevingsvergunning Verzonden besluit omgevingsvergunning - Vincentlaan 2 (kavel 36, Sancta Maria) te Noordwijk 14-05-2019 14-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitschrijving basisregistratie personen (BRP) 25-04-2019 25-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Verlofregeling gemeente Noordwijk 2019 16-04-2019 16-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.