Geo- en vastgoeddata op locatie:

Zeemotel Zeezicht

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.BPDZzmotelzeezicht
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0575.BPDZzmotelzeezicht-ON02
Planstatusontwerp
Datum planstatus 12-10-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 23-10-2018
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.257 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Horeca 1.257 100,00%
- Horeca (art. 3) 1.257 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 1.257 100,00%
Waarde - Archeologie 3 (art. 4) 1.257 100,00%
Waterstaat 1.257 100,00%
Waterstaat - Waterkering (art. 5) 1.257 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan De Zuid vastgesteld 18-12-2014 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak De Zuid vastgesteld 27-08-2014 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak De Zuid vastgesteld 05-03-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan De Zuid vastgesteld 29-05-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan De Zuid ontwerp 23-11-2012 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
watervergunning Publicatie watervergunning 007264 grondverzet en aanleg van verharding in de kernzone van de zeewering ter hoogte van de Koningin astrid Boulevard 107 in Noordwijk 17-06-2019 17-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening op de vertrouwenscommissie 12-06-2019 12-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent de rechtspositie van raads- en commissieleden (Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Noordwijk 2019) 12-06-2019 12-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Noordwijk 2019 12-06-2019 12-08-2019 detail
omgevingsvergunning Verzonden besluit omgevingsvergunning - Spinozaweg 1 te Noordwijk 04-06-2019 04-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Erasmusweg Noordwijk detail

Meer weten over adressen?