Landelijk gebied RvR, De Boender 18-20, Gerleeweg 11 en Kraaierslaan

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.BPDeBoender1820
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0575.BPDeBoender1820-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 09-05-2012
Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 37.728 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 31.459 83,38%
- Agrarisch - Bollengrond (art. 3) 31.459 83,38%
Tuin 3.440 9,12%
- Tuin (art. 4) 3.440 9,12%
Wonen 2.830 7,50%
- Wonen (art. 5) 2.830 7,50%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 36.704 97,29%
Waarde - Archeologie 2 (art. 6) 27.642 73,27%
Waarde - Archeologie 3 (art. 7) 9.062 24,02%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Landelijk gebied detail kaart
Noordwijk Binnen detail kaart
Landelijk gebied detail kaart
Noordwijk Binnen detail kaart
Noordwijk Binnen detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking van voorlopige aanwijzing ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten te Noordwijk detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - Sectie D 2565 (Hotel Ammonite) te Noordwijkerhout detail
Regeling melden vermoeden misstand gemeente Noordwijk 2019 detail
Aanwijsbesluit toezichthouders HEIT gemeente Noordwijk detail
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
De Boender Noordwijk detail
Gerleeweg Noordwijk detail
Kraaierslaan Noordwijk detail

Meer weten over adressen?