Geo- en vastgoeddata op locatie:

Landelijk gebied RvR, De Boender 18-20, Gerleeweg 11 en Kraaierslaan

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.BPDeBoender1820
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0575.BPDeBoender1820-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 09-05-2012
Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 37.728 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 31.459 83,38%
- Agrarisch - Bollengrond (art. 3) 31.459 83,38%
Tuin 3.440 9,12%
- Tuin (art. 4) 3.440 9,12%
Wonen 2.830 7,50%
- Wonen (art. 5) 2.830 7,50%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 36.704 97,29%
Waarde - Archeologie 2 (art. 6) 27.642 73,27%
Waarde - Archeologie 3 (art. 7) 9.062 24,02%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Landelijk gebied ontwerp 15-06-2016 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Noordwijk Binnen vastgesteld 13-08-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Landelijk gebied voorontwerp 26-05-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Noordwijk Binnen vastgesteld 27-06-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Noordwijk Binnen ontwerp 27-02-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Verzonden besluit omgevingsvergunning - Abeelenpark 10 (kavel 32) te Noordwijkerhout 16-04-2019 16-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand gemeente Noordwijk 2019 16-04-2019 16-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Attentieregeling persoonlijke aangelegenheden gemeente Noordwijk 2019 16-04-2019 16-06-2019 detail
bestemmingsplan Ontwerpbestemmingsplan ‘Zee, Strand en Duin, 1e herziening’ ter inzage 16-04-2019 16-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Verlofregeling gemeente Noordwijk 2019 16-04-2019 16-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
De Boender Noordwijk detail
Gerleeweg Noordwijk detail
Kraaierslaan Noordwijk detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox