De Zuid

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.BPDeZuid
Dossierstatusdeels onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0575.BPDeZuid-GU01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 05-03-2014
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 626.726 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
De Zuid 626.726 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Landelijk gebied detail kaart
Alexander Hotel & Residence detail kaart
bestemmingsplan Residence Opduin detail kaart
Rembrandtweg 7 detail kaart
De Zuid detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - Rembrandtweg 2 te Noordwijk detail
Regeling melden vermoeden misstand gemeente Noordwijk 2019 detail
Aanwijsbesluit toezichthouders HEIT gemeente Noordwijk detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - Beethovenweg 27 te Noordwijk detail
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Atjehweg Noordwijk detail
Beethovenweg Noordwijk detail
Boerhaaveweg Noordwijk detail
Dennenweg Noordwijk detail
Erasmusweg Noordwijk detail
Javaweg Noordwijk detail
Koepelweg Noordwijk detail
Koningin Astrid Boulevard Noordwijk detail
Les Dunes Noordwijk detail
Ligusterweg Noordwijk detail

Meer weten over adressen?