Geo- en vastgoeddata op locatie:

De Zuid

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.BPDeZuid
Dossierstatusdeels onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0575.BPDeZuid-GU02
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 27-08-2014
Teksten vaststellingsbesluit   bijlage bij besluitdocument   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 11.301 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
De Zuid 11.301 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Alexander Hotel & Residence ontwerp 10-05-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Residence Opduin voorontwerp 03-03-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan De Zuid vastgesteld 18-12-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Alexander Hotel & Residence voorontwerp 31-10-2014 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak De Zuid vastgesteld 27-08-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - Boerhaaveweg 2 te Noordwijk 18-06-2019 18-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening op de vertrouwenscommissie 12-06-2019 12-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Noordwijk 2019 12-06-2019 12-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent de rechtspositie van raads- en commissieleden (Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Noordwijk 2019) 12-06-2019 12-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Gedragscode gemeente Noordwijk 2019 31-05-2019 31-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Beethovenweg Noordwijk detail
Erasmusweg Noordwijk detail

Meer weten over adressen?