De Zuid

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk Dossier NL.IMRO.0575.BPDeZuid Dossierstatus deels onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0575.BPDeZuid-VA02 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 624.911 100%

Enkelbestemming m2 %
- Groen (art. 3) 38.891 6,22%
- Groen - Duinterrein (art. 4) 38.473 6,16%

- Horeca (art. 5) 14.931 2,39%

- Kantoor (art. 6) 3.317 0,53%

- Maatschappelijk (art. 7) 1.353 0,22%

- Natuur (art. 8) 74.681 11,95%

- Recreatie (art. 9) 10.344 1,66%

- Tuin (art. 10) 93.663 14,99%

- Verkeer (art. 11) 59.412 9,51%

- Wonen (art. 12) 62.913 10,07%
- Wonen - 1 (art. 13) 226.934 36,31%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 14) 75.954 12,15%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 15) 548.957 87,85%

- Waterstaat - Waterkering (art. 16) 205.653 32,91%