Achterweg 12/12a

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.BPLGAchterw12
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0575.BPLGAchterw12-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 18-02-2015
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 9.007 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 5.541 61,51%
- Agrarisch - Bollenteelt - bollenzone 1 (art. 3) 5.541 61,51%
Wonen 3.467 38,49%
- Wonen (art. 4) 3.467 38,49%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 9.007 100,00%
Waarde - Archeologie 2 (art. 5) 1.886 20,94%
Waarde - Archeologie 3 (art. 6) 7.121 79,06%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Landelijk gebied detail kaart
Achterweg 12/12a detail kaart
Achterweg 12/12a detail kaart
Landelijk gebied detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking van voorlopige aanwijzing ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten te Noordwijk detail
Verzonden besluit omgevingsvergunning - Achterweg tussen 12 en 14 te Noordwijk detail
Het bouwen van een woning aan de Achterweg tussen 12 en 14 te Noordwijk detail
Regeling melden vermoeden misstand gemeente Noordwijk 2019 detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - Hoogeveenseweg ong Noordwijk detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Achterweg Noordwijk detail

Meer weten over adressen?