Landelijk gebied Rvr, Duinweg 52-52a-70

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.BPLGDuinweg
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0575.BPLGDuinweg-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 25-06-2014
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 8.236 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 301 3,65%
- Agrarisch - Bollenteelt - Bollenzone 1 (art. 3) 301 3,65%
Tuin 2.838 34,46%
- Tuin (art. 4) 2.838 34,46%
Wonen 5.097 61,89%
- Wonen (art. 5) 5.097 61,89%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 6.730 81,72%
Waarde - Archeologie 2 (art. 6) 1.543 18,74%
Waarde - Archeologie 3 (art. 7) 5.187 62,98%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Landelijk gebied detail kaart
Landelijk gebied Rvr, Duinweg 52-52a-70 detail kaart
Landelijk gebied Rvr, Duinweg 52-52a-70 detail kaart
Landelijk gebied detail kaart
Landelijk gebied RvR, Duinweg 52-52a-70 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking van voorlopige aanwijzing ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten te Noordwijk detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - Sectie D 2565 (Hotel Ammonite) te Noordwijkerhout detail
Regeling melden vermoeden misstand gemeente Noordwijk 2019 detail
Aanwijsbesluit toezichthouders HEIT gemeente Noordwijk detail
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Duinweg Noordwijk detail

Meer weten over adressen?