Geo- en vastgoeddata op locatie:

Landgoed Sancta Maria

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.BPLgSanctaMaria
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0575.BPLgSanctaMaria-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 23-06-2014
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 427.690 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 124.855 29,19%
- Agrarisch met waarden - Natuur en landschapswaarden (art. 3) 124.855 29,19%
Bedrijf 232 0,05%
- Bedrijf (art. 4) 232 0,05%
Bos 96.043 22,46%
- Bos (art. 5) 1.064 0,25%
- Bos - Wonen (art. 6) 94.980 22,21%
Gemengd 961 0,22%
- Gemengd (art. 7) 961 0,22%
Groen 59.995 14,03%
- Groen (art. 8) 45.323 10,60%
- Groen - Wonen (art. 9) 14.672 3,43%
Maatschappelijk 3.004 0,70%
- Maatschappelijk (art. 10) 3.004 0,70%
Natuur 39.470 9,23%
- Natuur (art. 11) 39.470 9,23%
Tuin 5.847 1,37%
- Tuin (art. 12) 5.847 1,37%
Verkeer 15.202 3,55%
- Verkeer (art. 13) 15.202 3,55%
Water 31.865 7,45%
- Water (art. 14) 31.865 7,45%
Wonen 33.253 7,77%
- Wonen (art. 15) 33.253 7,77%
Woongebied 16.962 3,97%
- Woongebied - 1 (art. 16) 16.962 3,97%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 1.325 0,31%
Leiding - Riool (art. 17) 1.325 0,31%
Waarde 361.592 84,55%
Waarde - Archeologie 1 (art. 18) 4.513 1,06%
Waarde - Archeologie 2 (art. 19) 62.815 14,69%
Waarde - Archeologie 3 (art. 20) 163.783 38,29%
Waarde - Archeologie 4 (art. 28) 130.481 30,51%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied 2015 vastgesteld 30-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Landelijk gebied ontwerp 15-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied 2015 ontwerp 17-11-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Landgoed Sancta Maria vastgesteld 01-10-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Landgoed Sancta Maria vastgesteld 10-09-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Verordening winkeltijden Noordwijk 2019 18-02-2019 18-04-2019 detail
omgevingsvergunning Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - Abeelenpark bouwnummer 18 te Noordwijkerhout 12-02-2019 12-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Bouwverordening Noordwijk 2019 11-02-2019 11-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Mandaatbesluit Heffingsambtenaar leges ODWH 2019 08-02-2019 08-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Noordwijk 2019 07-02-2019 07-04-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Langevelderlaan Noordwijk detail
Pauluslaan Noordwijk detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten