Landgoed Sancta Maria

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.BPLgSanctaMaria
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0575.BPLgSanctaMaria-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 23-06-2014
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 427.690 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 124.855 29,19%
- Agrarisch met waarden - Natuur en landschapswaarden (art. 3) 124.855 29,19%
Bedrijf 232 0,05%
- Bedrijf (art. 4) 232 0,05%
Bos 96.043 22,46%
- Bos (art. 5) 1.064 0,25%
- Bos - Wonen (art. 6) 94.980 22,21%
Gemengd 961 0,22%
- Gemengd (art. 7) 961 0,22%
Groen 59.995 14,03%
- Groen (art. 8) 45.323 10,60%
- Groen - Wonen (art. 9) 14.672 3,43%
Maatschappelijk 3.004 0,70%
- Maatschappelijk (art. 10) 3.004 0,70%
Natuur 39.470 9,23%
- Natuur (art. 11) 39.470 9,23%
Tuin 5.847 1,37%
- Tuin (art. 12) 5.847 1,37%
Verkeer 15.202 3,55%
- Verkeer (art. 13) 15.202 3,55%
Water 31.865 7,45%
- Water (art. 14) 31.865 7,45%
Wonen 33.253 7,77%
- Wonen (art. 15) 33.253 7,77%
Woongebied 16.962 3,97%
- Woongebied - 1 (art. 16) 16.962 3,97%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 1.325 0,31%
Leiding - Riool (art. 17) 1.325 0,31%
Waarde 361.592 84,55%
Waarde - Archeologie 1 (art. 18) 4.513 1,06%
Waarde - Archeologie 2 (art. 19) 62.815 14,69%
Waarde - Archeologie 3 (art. 20) 163.783 38,29%
Waarde - Archeologie 4 (art. 28) 130.481 30,51%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Bestemmingsplan Buitengebied 2015 detail kaart
Landelijk gebied detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied 2015 detail kaart
Landgoed Sancta Maria detail kaart
Landgoed Sancta Maria detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Uitschrijving basisregistratie personen (BRP) detail
Bekendmaking van voorlopige aanwijzing ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten te Noordwijk detail
Onherroepelijk Chw-omgevingsplan Bavoterrein (bestemmingsplan met verbrede reikwijdte) detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - Bernadettelaan 11 kavel 25 te Noordwijk detail
Verordening tegenprestatie naar vermogen Participatiewet, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Langevelderlaan Noordwijk detail
Pauluslaan Noordwijk detail
Bernadettelaan Noordwijk detail
Vincentlaan Noordwijk detail

Meer weten over adressen?