Geo- en vastgoeddata op locatie:

Duineveld

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.BPMGDuineveld
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0575.BPMGDuineveld-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 30-11-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 12-12-2017
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 38.204 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 3.271 8,56%
- Groen (art. 3) 3.271 8,56%
Natuur 799 2,09%
- Natuur (art. 4) 799 2,09%
Verkeer 2.654 6,95%
- Verkeer (art. 5) 2.654 6,95%
Woongebied 31.479 82,40%
- Woongebied (art. 6) 31.479 82,40%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 3.054 7,99%
Leiding - Water (art. 7) 3.054 7,99%
Waarde 38.204 100,00%
Waarde - Archeologie (art. 8) 38.204 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Noordwijk Middengebied ontwerp 08-08-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Noordwijk Middengebied voorontwerp 20-12-2012 detail naar de kaart
voorbereidingsbesluit Voorbereidingsbesluit Bloemenzee vastgesteld 28-02-2011 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Verlengingsbesluit - Dobbelmannduin 38 te Noordwijk 14-05-2019 14-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitschrijving basisregistratie personen (BRP) 25-04-2019 25-06-2019 detail
omgevingsvergunning Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - perceel G 4136 Paneel Kunstroute te Noordwijk 23-04-2019 23-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling ouderschapsverlof gemeente Noordwijk 2019 16-04-2019 16-06-2019 detail
bestemmingsplan Ontwerpbestemmingsplan ‘Zee, Strand en Duin, 1e herziening’ ter inzage 16-04-2019 16-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Nieuwe Zeeweg Noordwijk detail
Oswald Wenckebachstraat Noordwijk detail
Max Liebermannstraat Noordwijk detail
Charlotte van Pallandtstraat Noordwijk detail
Jan Lutgensstraat Noordwijk detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox