Duineveld

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.BPMGDuineveld
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0575.BPMGDuineveld-VO01
Planstatusvoorontwerp
Datum planstatus 27-01-2017
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 38.212 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 3.766 9,86%
- Groen (art. 3) 3.766 9,86%
Natuur 800 2,09%
- Natuur (art. 4) 800 2,09%
Verkeer 2.400 6,28%
- Verkeer (art. 5) 2.400 6,28%
Woongebied 31.247 81,77%
- Woongebied (art. 6) 31.246 81,77%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 2.005 5,25%
Leiding - Water (art. 7) 2.005 5,25%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Noordwijk Middengebied detail kaart
Noordwijk Middengebied detail kaart
Voorbereidingsbesluit Bloemenzee detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking van voorlopige aanwijzing ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten te Noordwijk detail
Regeling melden vermoeden misstand gemeente Noordwijk 2019 detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - Hoogeveenseweg ong Noordwijk detail
Aanwijsbesluit toezichthouders HEIT gemeente Noordwijk detail
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Nieuwe Zeeweg Noordwijk detail
Oswald Wenckebachstraat Noordwijk detail
Max Liebermannstraat Noordwijk detail
Charlotte van Pallandtstraat Noordwijk detail
Jan Lutgensstraat Noordwijk detail

Meer weten over adressen?