Geo- en vastgoeddata op locatie:

Noordwijk aan Zee - Witte Mavo-terrein

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.BPNAZWITTEMAVO
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0575.BPNAZWITTEMAVO-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 29-06-2011
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 6.835 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 44 0,64%
- Bedrijf (art. 3) 44 0,64%
Maatschappelijk 472 6,90%
- Maatschappelijk (art. 4) 472 6,90%
Tuin 309 4,53%
- Tuin (art. 5) 309 4,53%
Verkeer 3.555 52,02%
- Verkeer (art. 6) 3.555 52,02%
Wonen 2.459 35,98%
- Wonen (art. 7) 2.459 35,98%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 860 12,58%
Leiding - Riool (art. 8) 860 12,58%
Waarde 6.835 100,00%
Waarde - Archeologie - 1 (art. 9) 686 10,03%
Waarde - Archeologie - 2 (art. 10) 6.149 89,97%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Wro-zone 1.380 20,20%
wro-zone - wijzigingsgebied (art. 15) 1.380 20,20%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Zeewaardig vastgesteld 18-12-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Noordwijk aan Zee onherroepelijk 03-09-2014 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Noordwijk aan Zee vastgesteld 11-12-2013 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Zeewaardig vastgesteld 10-12-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Noordwijk Middengebied ontwerp 08-08-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Verordening winkeltijden Noordwijk 2019 18-02-2019 18-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Bouwverordening Noordwijk 2019 11-02-2019 11-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Mandaatbesluit Heffingsambtenaar leges ODWH 2019 08-02-2019 08-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Nadere regels jeugdhulp Noordwijk 2019 07-02-2019 07-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Noordwijk 2019 07-02-2019 07-04-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Duinweg Noordwijk detail
Stijntjesduinstraat Noordwijk detail
De Lighof Noordwijk detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten