Noordwijk Binnen ? Losplaatskade

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.BPNBLosplaatskade
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0575.BPNBLosplaatskade-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 17-12-2015
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 12.177 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Tuin 54 0,45%
- Tuin (art. 3) 54 0,45%
Verkeer 5.065 41,59%
- Verkeer (art. 4) 5.065 41,59%
Water 796 6,53%
- Water (art. 5) 796 6,53%
Wonen 6.263 51,43%
- Wonen (art. 6) 6.263 51,43%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 294 2,41%
Leiding - Hoogspanning (art. 7) 294 2,41%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Noordwijk Binnen ? Losplaatskade detail kaart
Noordwijk Binnen ? Losplaatskade detail kaart
Noordwijk Binnen - Losplaatskade detail kaart
Noordwijk Binnen detail kaart
Noordwijk Binnen detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - Boekerslootlaan 1 te Noordwijk detail
Verzonden besluit omgevingsvergunning - Nieuwe Zeeweg te Noordwijk detail
Uitschrijving basisregistratie personen (BRP) detail
Onherroepelijk Chw-omgevingsplan Bavoterrein (bestemmingsplan met verbrede reikwijdte) detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Losplaatsweg Noordwijk detail
Losplaatskade Noordwijk detail

Meer weten over adressen?