Noordwijk Binnen; Hof van Holland

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.BPNBhvholland
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0575.BPNBhvholland-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 03-07-2014
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.906 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Gemengd 322 11,09%
- Gemengd - 1 (art. 3) 322 11,09%
Tuin 64 2,21%
- Tuin (art. 4) 64 2,21%
Wonen 2.520 86,70%
- Wonen - 1 (art. 5) 2.520 86,70%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 5.742 197,57%
Waarde - Archeologie 1 (art. 6) 2.871 98,79%
Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 7) 2.871 98,79%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Wetgevingzone 303 10,43%
wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 5.4) 303 10,43%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Noordwijk Binnen, Hof van Holland detail kaart
Noordwijk Binnen, Hof van Holland detail kaart
Noordwijk Binnen; Hof van Holland detail kaart
Noordwijk Binnen detail kaart
Noordwijk Binnen; Hof van Holland detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Regeling melden vermoeden misstand gemeente Noordwijk 2019 detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - Offemweg 19 te Noordwijk detail
Verlengingsbesluit - Boekerslootlaan 1 te Noordwijk detail
Amsterdamse Waterleidingduinen Zandvoort, Noordwijk en Bloemendaal, plaatsen exclosures, ingekomen 18 juli 2019, ODIJ-Z-19-066048 detail
Verzonden besluit omgevingsvergunning - Heilige Geestweg 26 te Noordwijk detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Offemweg Noordwijk detail
Voorstraat Noordwijk detail
Moelenshof Noordwijk detail

Meer weten over adressen?