Geo- en vastgoeddata op locatie:

Noordwijk Binnen; Hof van Holland

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.BPNBhvholland
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0575.BPNBhvholland-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 03-07-2014
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.906 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Gemengd 322 11,09%
- Gemengd - 1 (art. 3) 322 11,09%
Tuin 64 2,21%
- Tuin (art. 4) 64 2,21%
Wonen 2.520 86,70%
- Wonen - 1 (art. 5) 2.520 86,70%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 5.742 197,57%
Waarde - Archeologie 1 (art. 6) 2.871 98,79%
Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 7) 2.871 98,79%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Wetgevingzone 303 10,43%
wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 5.4) 303 10,43%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
wijzigingsplan Noordwijk Binnen, Hof van Holland vastgesteld 20-12-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan Noordwijk Binnen, Hof van Holland ontwerp 01-08-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Noordwijk Binnen; Hof van Holland vastgesteld 26-11-2014 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Noordwijk Binnen vastgesteld 13-08-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Noordwijk Binnen; Hof van Holland ontwerp 03-07-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand gemeente Noordwijk 2019 16-04-2019 16-06-2019 detail
bestemmingsplan Ontwerpbestemmingsplan ‘Zee, Strand en Duin, 1e herziening’ ter inzage 16-04-2019 16-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Attentieregeling persoonlijke aangelegenheden gemeente Noordwijk 2019 16-04-2019 16-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Werktijdenregeling gemeente Noordwijk 2019 16-04-2019 16-06-2019 detail
bestemmingsplan Ontwerpbestemmingsplan ‘Zee, Strand en Duin, 1e herziening’ ter inzage 16-04-2019 16-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Offemweg Noordwijk detail
Voorstraat Noordwijk detail
Moelenshof Noordwijk detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox