Noordwijk Binnen - Pickestraat 7-7a

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.BPNBpickestr7
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0575.BPNBpickestr7-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 15-12-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 27-12-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.126 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Wonen 1.126 100,00%
- Wonen (art. 3) 1.126 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 1.126 100,00%
Waarde - Archeologie 1 (art. 4) 1.126 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Noordwijk Binnen - Pickestraat 7-7a detail kaart
Noordwijk Binnen - Pickestraat 7-7a detail kaart
Woningbouwplan Losplaatsweg, Noordwijk detail kaart
Noordwijk Binnen - Pickestraat 7-7a detail kaart
Noordwijk Binnen detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking van voorlopige aanwijzing ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten te Noordwijk detail
Regeling melden vermoeden misstand gemeente Noordwijk 2019 detail
Amsterdamse Waterleidingduinen Zandvoort, Noordwijk en Bloemendaal, plaatsen exclosures, ingekomen 18 juli 2019, ODIJ-Z-19-066048 detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - Pickéstraat 33 te Noordwijk detail
Verlengingsbesluit - Boekerslootlaan 1 te Noordwijk detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Pickéstraat Noordwijk detail

Meer weten over adressen?