Geo- en vastgoeddata op locatie:

Noordwijk Binnen - Pickestraat 7-7a

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.BPNBpickestr7
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0575.BPNBpickestr7-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 15-12-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 27-12-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.126 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Wonen 1.126 100,00%
- Wonen (art. 3) 1.126 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 1.126 100,00%
Waarde - Archeologie 1 (art. 4) 1.126 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Noordwijk Binnen - Pickestraat 7-7a vastgesteld 15-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Noordwijk Binnen - Pickestraat 7-7a ontwerp 25-07-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Woningbouwplan Losplaatsweg, Noordwijk vastgesteld 07-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Noordwijk Binnen - Pickestraat 7-7a voorontwerp 01-06-2016 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Noordwijk Binnen vastgesteld 13-08-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Verlengingsbesluit - Losplaatskade 36 te Noordwijk 25-06-2019 25-08-2019 detail
omgevingsvergunning Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - Boekerslootlaan tegenover 17 te Noordwijk 25-06-2019 25-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening op de vertrouwenscommissie 12-06-2019 12-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent de rechtspositie van raads- en commissieleden (Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Noordwijk 2019) 12-06-2019 12-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Noordwijk 2019 12-06-2019 12-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Pickéstraat Noordwijk detail

Meer weten over adressen?