Geo- en vastgoeddata op locatie:

Noordwijk aan Zee

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.BPNWaanZee
Dossierstatusgeheel in werking
IdentificatieNL.IMRO.0575.BPNWaanZee-OH01
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 03-09-2014
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 651.343 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 6.147 0,94%
- Bedrijf - 1 (art. 3) 1.205 0,18%
- Bedrijf - 2 (art. 4) 4.942 0,76%
Gemengd 3.825 0,59%
- Gemengd (art. 5) 3.825 0,59%
Groen 36.106 5,54%
- Groen (art. 6) 36.106 5,54%
Horeca 12.681 1,95%
- Horeca (art. 7) 12.681 1,95%
Kantoor 3.039 0,47%
- Kantoor (art. 8) 3.039 0,47%
Maatschappelijk 34.003 5,22%
- Maatschappelijk (art. 9) 34.003 5,22%
Tuin 85.698 13,16%
- Tuin (art. 10) 78.514 12,05%
- Tuin - 1 (art. 11) 7.185 1,10%
Verkeer 165.669 25,44%
- Verkeer (art. 12) 165.669 25,44%
Wonen 304.172 46,70%
- Wonen (art. 13) 263.817 40,50%
- Wonen - 1 (art. 14) 40.356 6,20%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 650.294 99,84%
Waarde - Archeologie - 1 (art. 15) 21.209 3,26%
Waarde - Archeologie - 2 (art. 16) 629.085 96,58%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Wro-zone 1.634 0,25%
wro-zone - wijzigingsgebied (art. 21) 1.634 0,25%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Landelijk gebied ontwerp 15-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan De Zuid vastgesteld 18-12-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Zeewaardig vastgesteld 18-12-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Huis ter Duinstraat vastgesteld 08-12-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Noordwijk aan Zee onherroepelijk 03-09-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Noordwijk 2019 12-06-2019 12-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent de rechtspositie van raads- en commissieleden (Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Noordwijk 2019) 12-06-2019 12-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening op de vertrouwenscommissie 12-06-2019 12-08-2019 detail
omgevingsvergunning Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - Quarles van Uffordstraat 83 te Noordwijk 04-06-2019 04-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Gedragscode gemeente Noordwijk 2019 31-05-2019 31-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Adriaan Dorsmanstraat Noordwijk detail
Albert Verweystraat Noordwijk detail
Beatrixstraat Noordwijk detail
Derk Bolhuisstraat Noordwijk detail
Daniël Noteboomstraat Noordwijk detail
de Ruyterstraat Noordwijk detail
Dobbelmannduin Noordwijk detail
Duinweg Noordwijk detail
Egbert de Grootstraat Noordwijk detail
Emmaweg Noordwijk detail

Meer weten over adressen?