Noordwijk aan Zee

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk Dossier NL.IMRO.0575.BPNWaanZee Dossierstatus geheel in werking Identificatie NL.IMRO.0575.BPNWaanZee-OH01 Planstatus onherroepelijk Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 651.343 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf - 1 (art. 3) 1.205 0,18%
- Bedrijf - 2 (art. 4) 4.942 0,76%

- Gemengd (art. 5) 3.825 0,59%

- Groen (art. 6) 36.106 5,54%

- Horeca (art. 7) 12.681 1,95%

- Kantoor (art. 8) 3.039 0,47%

- Maatschappelijk (art. 9) 34.003 5,22%

- Tuin (art. 10) 78.514 12,05%
- Tuin - 1 (art. 11) 7.185 1,10%

- Verkeer (art. 12) 165.669 25,44%

- Wonen (art. 13) 263.817 40,50%
- Wonen - 1 (art. 14) 40.356 6,20%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie - 1 (art. 15) 21.209 3,26%
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 16) 629.085 96,58%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- wro-zone - wijzigingsgebied (art. 21) 1.634 0,25%