Noordwijk aan Zee

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.BPNWaanZee
Dossierstatusgeheel in werking
IdentificatieNL.IMRO.0575.BPNWaanZee-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 27-06-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 651.798 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 6.147 0,94%
- Bedrijf - 1 (art. 3) 1.205 0,18%
- Bedrijf - 2 (art. 4) 4.942 0,76%
Gemengd 3.825 0,59%
- Gemengd (art. 5) 3.825 0,59%
Groen 36.106 5,54%
- Groen (art. 6) 36.106 5,54%
Horeca 12.681 1,95%
- Horeca (art. 7) 12.681 1,95%
Kantoor 3.039 0,47%
- Kantoor (art. 8) 3.039 0,47%
Maatschappelijk 34.003 5,22%
- Maatschappelijk (art. 9) 34.003 5,22%
Tuin 85.698 13,15%
- Tuin (art. 10) 78.514 12,05%
- Tuin - 1 (art. 11) 7.185 1,10%
Verkeer 165.669 25,42%
- Verkeer (art. 12) 165.669 25,42%
Wonen 304.627 46,74%
- Wonen (art. 13) 264.272 40,55%
- Wonen - 1 (art. 14) 40.356 6,19%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 650.749 99,84%
Waarde - Archeologie - 1 (art. 15) 21.209 3,25%
Waarde - Archeologie - 2 (art. 16) 629.540 96,59%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Wro-zone 1.634 0,25%
wro-zone - wijzigingsgebied (art. 21) 1.634 0,25%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Landelijk gebied detail kaart
De Zuid detail kaart
Zeewaardig detail kaart
Huis ter Duinstraat detail kaart
Noordwijk aan Zee detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - Quarles van Uffordstraat 12 te Noordwijk detail
Regeling melden vermoeden misstand gemeente Noordwijk 2019 detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - Zoutmanstraat 31 A te Noordwijk detail
Aanwijsbesluit toezichthouders HEIT gemeente Noordwijk detail
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Adriaan Dorsmanstraat Noordwijk detail
Albert Verweystraat Noordwijk detail
Beatrixstraat Noordwijk detail
Derk Bolhuisstraat Noordwijk detail
Daniël Noteboomstraat Noordwijk detail
de Ruyterstraat Noordwijk detail
Dobbelmannduin Noordwijk detail
Duinweg Noordwijk detail
Egbert de Grootstraat Noordwijk detail
Emmaweg Noordwijk detail

Meer weten over adressen?