Noordwijk aan Zee

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.BPNWaanZee
Dossierstatusgeheel in werking
IdentificatieNL.IMRO.0575.BPNWaanZee-VO01
Planstatusvoorontwerp
Datum planstatus 19-07-2012
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 651.798 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 6.147 0,94%
- Bedrijf - 1 (art. 3) 1.205 0,18%
- Bedrijf - 2 (art. 4) 4.942 0,76%
Gemengd 3.921 0,60%
- Gemengd (art. 5) 3.921 0,60%
Groen 30.223 4,64%
- Groen (art. 6) 30.223 4,64%
Horeca 13.206 2,03%
- Horeca (art. 7) 13.206 2,03%
Kantoor 3.039 0,47%
- Kantoor (art. 8) 3.039 0,47%
Maatschappelijk 38.147 5,85%
- Maatschappelijk (art. 9) 38.147 5,85%
Tuin 86.680 13,30%
- Tuin (art. 10) 78.018 11,97%
- Tuin - 1 (art. 11) 8.662 1,33%
Verkeer 166.788 25,59%
- Verkeer (art. 12) 166.788 25,59%
Wonen 303.645 46,59%
- Wonen (art. 13) 262.803 40,32%
- Wonen - 1 (art. 14) 40.842 6,27%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 650.749 99,84%
Waarde - Archeologie - 1 (art. 15) 21.209 3,25%
Waarde - Archeologie - 2 (art. 16) 629.540 96,59%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Wro-zone 1.634 0,25%
wro-zone - wijzigingsgebied (art. 21) 1.634 0,25%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Landelijk gebied detail kaart
De Zuid detail kaart
Zeewaardig detail kaart
Huis ter Duinstraat detail kaart
Noordwijk aan Zee detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking van voorlopige aanwijzing ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten te Noordwijk detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - Quarles van Uffordstraat 12 te Noordwijk detail
Regeling melden vermoeden misstand gemeente Noordwijk 2019 detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - Zoutmanstraat 31 A te Noordwijk detail
Aanwijsbesluit toezichthouders HEIT gemeente Noordwijk detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Adriaan Dorsmanstraat Noordwijk detail
Albert Verweystraat Noordwijk detail
Beatrixstraat Noordwijk detail
Derk Bolhuisstraat Noordwijk detail
Daniël Noteboomstraat Noordwijk detail
de Ruyterstraat Noordwijk detail
Dobbelmannduin Noordwijk detail
Duinweg Noordwijk detail
Egbert de Grootstraat Noordwijk detail
Emmaweg Noordwijk detail

Meer weten over adressen?