Geo- en vastgoeddata op locatie:

Noordwijkerduin

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.BPNoordwijkerd
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0575.BPNoordwijkerd-VO03
Planstatusvoorontwerp
Datum planstatus 20-06-2018
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 544.810 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Centrum 18.319 3,36%
- Centrum (art. 3) 18.319 3,36%
Gemengd 20.268 3,72%
- Gemengd - Uit te werken (art. 11) 20.268 3,72%
Groen 214.168 39,31%
- Groen (art. 4) 97.517 17,90%
- Groen - Park (art. 5) 116.651 21,41%
Maatschappelijk 223.790 41,08%
- Maatschappelijk (art. 6) 223.790 41,08%
Natuur 17.213 3,16%
- Natuur (art. 7) 17.213 3,16%
Tuin 1.794 0,33%
- Tuin (art. 8) 1.794 0,33%
Verkeer 5.328 0,98%
- Verkeer (art. 9) 5.328 0,98%
Wonen 2.319 0,43%
- Wonen (art. 10) 2.319 0,43%
Woongebied 41.611 7,64%
- Woongebied - Uit te werken (art. 12) 41.611 7,64%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 7.575 1,39%
Leiding - Hoogspanning (art. 13) 4.088 0,75%
Leiding - Water (art. 14) 3.488 0,64%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 30.275 5,56%
vrijwaringszone - schotelbiotoop (art. 20.1) 30.275 5,56%

Bouwmogelijkheden

dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Gemengd - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.

Onderdeel Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangebied Bestemmingsplangrens 544.810 100%
Enkelbestemming Gemengd - Uit te werken 20.268 3,72%
Enkelbestemming Woongebied - Uit te werken 41.611 7,64%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Landelijk gebied ontwerp 15-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Partiele herziening bestemmingsplan Landelijk gebied ? Zwarteweg 18 vastgesteld 23-12-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Partiele herziening bestemmingsplan Landelijk gebied ? Zwarteweg 18 ontwerp 31-08-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Partiele herziening bestemmingsplan Landelijk gebied - Zwarteweg 18 voorontwerp 14-07-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Landelijk gebied voorontwerp 26-05-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Marktverordening Katwijk 2012 22-05-2019 22-07-2019 detail
omgevingsvergunning Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - Pianolaan, Kersenhof, Wintertuinlaan te Noordwijk 21-05-2019 21-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Marktreglement gemeente Katwijk 2012 13-05-2019 13-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitschrijving basisregistratie personen (BRP) 25-04-2019 25-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluiten behorende bij de Algemene Plaatselijke Verordening Katwijk 2011 25-04-2019 25-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Druivenhof Noordwijk detail
Trommelhof Noordwijk detail
Zwarteweg Noordwijk detail
Dolfijnlaan Noordwijk detail
Giraffelaan Noordwijk detail
Hertenlaan Noordwijk detail
Kersenhof Noordwijk detail
Pianolaan Noordwijk detail
Tamboerijnlaan Noordwijk detail
Vioollaan Noordwijk detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox