Geo- en vastgoeddata op locatie:

Offem Zuid

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.BPOffemZuid
Dossierstatusgeheel in werking
IdentificatieNL.IMRO.0575.BPOffemZuid-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 14-03-2013
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 311.303 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 5.053 1,62%
- Bedrijf (art. 3) 5.053 1,62%
Gemengd 479 0,15%
- Gemengd (art. 4) 479 0,15%
Groen 1.992 0,64%
- Groen (art. 5) 1.992 0,64%
Natuur 36.142 11,61%
- Natuur (art. 6) 36.142 11,61%
Tuin 2.815 0,90%
- Tuin (art. 7) 2.815 0,90%
Verkeer 36.998 11,88%
- Verkeer (art. 8) 36.998 11,88%
Water 3.870 1,24%
- Water (art. 9) 3.870 1,24%
Wonen 13.013 4,18%
- Wonen (art. 10) 13.013 4,18%
Woongebied 210.940 67,76%
- Woongebied - Uit te werken (art. 11) 210.940 67,76%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 10.505 3,37%
Leiding - Gas (art. 12) 10.505 3,37%
Waarde 144.505 46,42%
Waarde - Archeologie 2 (art. 13) 144.505 46,42%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 123.359 39,63%
milieuzone - geurzone (art. 17.1) 123.359 39,63%
Veiligheidszone 14.714 4,73%
veiligheidszone - leiding (art. 19.3) 14.714 4,73%

Bouwmogelijkheden

dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Woongebied - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.

Onderdeel Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangebied Bestemmingsplangrens 311.303 100%
Enkelbestemming Woongebied - Uit te werken 210.940 67,76%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
uitwerkingsplan Offem-Zuid, eerste fase ontwerp 05-10-2016 detail naar de kaart
exploitatieplan Exploitatieplan Offem-Zuid ontwerp 05-10-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Landelijk gebied ontwerp 15-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Offem-Zuid - Hogeweg 65 vastgesteld 18-02-2015 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Noordwijk Binnen vastgesteld 13-08-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - De Mook 22 te Noordwijk 21-05-2019 21-07-2019 detail
omgevingsvergunning Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - Schiewei 16 te Noordwijk 07-05-2019 07-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitschrijving basisregistratie personen (BRP) 25-04-2019 25-06-2019 detail
watervergunning Publicatie watervergunning 2019-001827 dempen van oppervlaktewater ter hoogte van de Achterweg 17 in Noordwijk 24-04-2019 24-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Fietsregeling gemeente Noordwijk 2019 16-04-2019 16-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Herenweg Noordwijk detail
Hogeweg Noordwijk detail
Nieuwe Voorstraat Noordwijk detail
De Mook Noordwijk detail
Schiewei Noordwijk detail
Kostverloren Noordwijk detail
Kweeklust Noordwijk detail
Kerkeland Noordwijk detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox