Geo- en vastgoeddata op locatie:

Offem Zuid

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.BPOffemZuid
Dossierstatusgeheel in werking
IdentificatieNL.IMRO.0575.BPOffemZuid-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 27-06-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 311.303 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 5.053 1,62%
- Bedrijf (art. 3) 5.053 1,62%
Gemengd 479 0,15%
- Gemengd (art. 4) 479 0,15%
Natuur 38.134 12,25%
- Natuur (art. 5) 38.134 12,25%
Tuin 2.815 0,90%
- Tuin (art. 6) 2.815 0,90%
Verkeer 36.998 11,88%
- Verkeer (art. 7) 36.998 11,88%
Water 3.870 1,24%
- Water (art. 8) 3.870 1,24%
Wonen 13.013 4,18%
- Wonen (art. 9) 13.013 4,18%
Woongebied 210.940 67,76%
- Woongebied - Uit te werken (art. 10) 210.940 67,76%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 10.505 3,37%
Leiding - Gas (art. 11) 10.505 3,37%
Waarde 144.505 46,42%
Waarde - Archeologie 2 (art. 12) 144.505 46,42%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 123.359 39,63%
milieuzone - geurzone (art. 16.1) 123.359 39,63%
Veiligheidszone 112.589 36,17%
veiligheidszone - invloedsgebied (art. 10.2) 97.875 31,44%
veiligheidszone - leiding (art. 10.2) 14.714 4,73%

Bouwmogelijkheden

dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Woongebied - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.

Onderdeel Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangebied Bestemmingsplangrens 311.303 100%
Enkelbestemming Woongebied - Uit te werken 210.940 67,76%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
uitwerkingsplan Offem-Zuid, eerste fase ontwerp 05-10-2016 detail naar de kaart
exploitatieplan Exploitatieplan Offem-Zuid ontwerp 05-10-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Landelijk gebied ontwerp 15-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Offem-Zuid - Hogeweg 65 vastgesteld 18-02-2015 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Noordwijk Binnen vastgesteld 13-08-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent de rechtspositie van raads- en commissieleden (Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Noordwijk 2019) 12-06-2019 12-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening op de vertrouwenscommissie 12-06-2019 12-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Noordwijk 2019 12-06-2019 12-08-2019 detail
overig Verlengingsbesluit - Duineveld G 3477 39 tm 41a te Noordwijk 11-06-2019 11-08-2019 detail
omgevingsvergunning Verzonden besluit omgevingsvergunning - Achterweg te Noordwijk 11-06-2019 11-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Herenweg Noordwijk detail
Hogeweg Noordwijk detail
Nieuwe Voorstraat Noordwijk detail
De Mook Noordwijk detail
Schiewei Noordwijk detail
Kostverloren Noordwijk detail
Kweeklust Noordwijk detail
Kerkeland Noordwijk detail

Meer weten over adressen?