Offem Zuid

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk Dossier NL.IMRO.0575.BPOffemZuid Dossierstatus geheel in werking Identificatie NL.IMRO.0575.BPOffemZuid-VA01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 311.303 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 5.053 1,62%

- Gemengd (art. 4) 479 0,15%

- Natuur (art. 5) 38.134 12,25%

- Tuin (art. 6) 2.815 0,90%

- Verkeer (art. 7) 36.998 11,88%

- Water (art. 8) 3.870 1,24%

- Wonen (art. 9) 13.013 4,18%

- Woongebied - Uit te werken (art. 10) 210.940 67,76%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 11) 10.505 3,37%

- Waarde - Archeologie 2 (art. 12) 144.505 46,42%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - geurzone (art. 16.1) 123.359 39,63%

- veiligheidszone - invloedsgebied (art. 10.2) 97.875 31,44%
- veiligheidszone - leiding (art. 10.2) 14.714 4,73%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Woongebied - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.

Onderdeel Waarde m2 % Bestemmingsplangebied Bestemmingsplangrens 100% Enkelbestemming Woongebied - Uit te werken 67,76%