Geo- en vastgoeddata op locatie:

Landgoed Offem en omgeving

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.BPOffemlandg
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0575.BPOffemlandg-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 23-10-2012
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 531.549 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 111.175 20,92%
- Agrarisch - Bollenteelt - Bollenzone 2 (art. 3) 31.219 5,87%
- Agrarisch - Grondgebonden veehouderij - Waardevolle graslanden (art. 4) 79.956 15,04%
Bedrijf 879 0,17%
- Bedrijf (art. 5) 879 0,17%
Bos 275.755 51,88%
- Bos (art. 6) 275.755 51,88%
Maatschappelijk 760 0,14%
- Maatschappelijk (art. 7) 760 0,14%
Sport 47.517 8,94%
- Sport (art. 8) 47.517 8,94%
Tuin 5.358 1,01%
- Tuin (art. 9) 5.358 1,01%
Verkeer 53.225 10,01%
- Verkeer (art. 10) 53.225 10,01%
Water 20.954 3,94%
- Water (art. 11) 20.954 3,94%
Wonen 15.925 3,00%
- Wonen (art. 12) 15.925 3,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 510.406 96,02%
Waarde - Archeologie 1 (art. 13) 10.177 1,91%
Waarde - Archeologie 2 (art. 14) 331.796 62,42%
Waarde - Archeologie 3 (art. 15) 113.165 21,29%
Waarde - Archeologie 4 (art. 16) 55.268 10,40%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overig 273.061 51,37%
other: landgoed (art. 20.1) 273.061 51,37%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Landelijk gebied ontwerp 15-06-2016 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Noordwijk Binnen vastgesteld 13-08-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Landelijk gebied voorontwerp 26-05-2014 detail naar de kaart
projectbesluit Exploitatieplan Offem-Zuid vastgesteld 27-06-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Offem Zuid vastgesteld 27-06-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Uitschrijving basisregistratie personen (BRP) 25-04-2019 25-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Attentieregeling persoonlijke aangelegenheden gemeente Noordwijk 2019 16-04-2019 16-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Werktijdenregeling gemeente Noordwijk 2019 16-04-2019 16-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand gemeente Noordwijk 2019 16-04-2019 16-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling ouderschapsverlof gemeente Noordwijk 2019 16-04-2019 16-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Hofvennepark Noordwijk detail
Lageweg Noordwijk detail
Nachtegaalslaan Noordwijk detail
Nieuwe Offemweg Noordwijk detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox