Landgoed Offem en omgeving

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.BPOffemlandg
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0575.BPOffemlandg-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 28-03-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 531.549 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 111.175 20,92%
- Agrarisch - Bollenteelt - Bollenzone 2 (art. 3) 31.219 5,87%
- Agrarisch - Grondgebonden veehouderij - Waardevolle graslanden (art. 4) 79.956 15,04%
Bedrijf 879 0,17%
- Bedrijf (art. 5) 879 0,17%
Bos 275.755 51,88%
- Bos (art. 6) 275.755 51,88%
Maatschappelijk 760 0,14%
- Maatschappelijk (art. 7) 760 0,14%
Sport 47.517 8,94%
- Sport (art. 8) 47.517 8,94%
Tuin 5.358 1,01%
- Tuin (art. 9) 5.358 1,01%
Verkeer 53.225 10,01%
- Verkeer (art. 10) 53.225 10,01%
Water 20.954 3,94%
- Water (art. 11) 20.954 3,94%
Wonen 15.925 3,00%
- Wonen (art. 12) 15.925 3,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 510.406 96,02%
Waarde - Archeologie 1 (art. 13) 10.177 1,91%
Waarde - Archeologie 2 (art. 14) 331.796 62,42%
Waarde - Archeologie 3 (art. 15) 113.165 21,29%
Waarde - Archeologie 4 (art. 16) 55.268 10,40%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overig 273.061 51,37%
other: landgoed (art. 20.1) 273.061 51,37%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Landelijk gebied detail kaart
Noordwijk Binnen detail kaart
Landelijk gebied detail kaart
Exploitatieplan Offem-Zuid detail kaart
Offem Zuid detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Regeling melden vermoeden misstand gemeente Noordwijk 2019 detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - Hoogeveenseweg ong Noordwijk detail
Aanwijsbesluit toezichthouders HEIT gemeente Noordwijk detail
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling detail
Verzonden besluit omgevingsvergunning - Nieuwe Zeeweg te Noordwijk detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Hofvennepark Noordwijk detail
Lageweg Noordwijk detail
Nachtegaalslaan Noordwijk detail
Nieuwe Offemweg Noordwijk detail

Meer weten over adressen?