Paraplu Bestemmingsplan Grondwater

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.BPPLUgrondwater
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0575.BPPLUgrondwater-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 12-04-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 24-04-2018
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.820.857 100%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waterstaat 1.820.857 100,00%
Waterstaat - Ondergrondsbouwen (art. 4) 1.820.857 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Landelijk gebied detail kaart
Alexander Hotel & Residence detail kaart
bestemmingsplan Residence Opduin detail kaart
Bosweg 2, Noordwijk detail kaart
Zeewaardig-Wantveld detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking van voorlopige aanwijzing ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten te Noordwijk detail
Bekendmaking van voorlopige aanwijzing ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten te Noordwijk detail
Verzonden besluit omgevingsvergunning - Abraham van Royenstraat 95 te Noordwijk detail
Verzonden besluit omgevingsvergunning - Hoofdstraat 79 A te Noordwijk detail
Verzonden besluit omgevingsvergunning - Van Speijkstraat 11 te Noordwijk detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Abraham van Royenstraat Noordwijk detail
Albert Verweystraat Noordwijk detail
Adelaert Noordwijk detail
Atjehweg Noordwijk detail
Beatrixstraat Noordwijk detail
Beethovenweg Noordwijk detail
Beyaert Noordwijk detail
Binnenweg Noordwijk detail
Boerhaaveweg Noordwijk detail
Bomstraat Noordwijk detail

Meer weten over adressen?