Paraplu Bestemmingsplan Parkeren

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.BPPLUparkeren
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0575.BPPLUparkeren-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 15-03-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 27-03-2018
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 51.516.964 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Noordwijk Binnen, Hof van Holland detail kaart
Noordwijk Binnen - Pickestraat 7-7a detail kaart
Buitengebied Teylingen detail kaart
Offem-Zuid, eerste fase detail kaart
Exploitatieplan Offem-Zuid detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Regeling melden vermoeden misstand gemeente Noordwijk 2019 detail
Aanwijsbesluit toezichthouders HEIT gemeente Noordwijk detail
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling detail
Uitschrijving basisregistratie personen (BRP) detail
Onherroepelijk Chw-omgevingsplan Bavoterrein (bestemmingsplan met verbrede reikwijdte) detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
's-Gravendijckseweg Noordwijk detail
't Joostje Noordwijk detail
Adriaan Dorsmanstraat Noordwijk detail
Adriaan Mouriszweg Noordwijk detail
Abraham Rademakerstraat Noordwijk detail
Ambachtsgeest Noordwijk detail
An van Gilsehof Noordwijk detail
Abraham van Royenstraat Noordwijk detail
Akkerwinde Noordwijk detail
Albert Verweystraat Noordwijk detail

Meer weten over adressen?