Geo- en vastgoeddata op locatie:

Ruimte voor Ruimte Herenweg 213, Gerleeweg 5 en Menakkerweg 4

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.BPRvRMenakker
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0575.BPRvRMenakker-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 28-01-2015
Officiële bekendmaking staatscourant 18-02-2015
Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 13.831 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 8.018 57,97%
- Agrarisch - Bollenteelt - bollenzone 1 (art. 3) 8.018 57,97%
Wonen 5.813 42,03%
- Wonen (art. 4) 5.813 42,03%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Landelijk gebied ontwerp 15-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Herenweg 213, Gerleeweg 5 en Menakkerweg 4 vastgesteld 21-05-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Herenweg 213, Gerleeweg 5 en Menakkerweg 4 ontwerp 28-01-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Landelijk gebied voorontwerp 26-05-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Herenweg 213, Gerleeweg 5 en Menakkerweg 4 voorontwerp 02-05-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Uitschrijving basisregistratie personen (BRP) 25-04-2019 25-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Fietsregeling gemeente Noordwijk 2019 16-04-2019 16-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling aanstelling in algemene dienst gemeente Noordwijk 2019’ 16-04-2019 16-06-2019 detail
bestemmingsplan Ontwerpbestemmingsplan ‘Zee, Strand en Duin, 1e herziening’ ter inzage 16-04-2019 16-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Verlofregeling gemeente Noordwijk 2019 16-04-2019 16-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Gerleeweg Noordwijk detail
Herenweg Noordwijk detail
Menakkerweg Noordwijk detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox