Ruimte voor Ruimte Herenweg 213, Gerleeweg 5 en Menakkerweg 4

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.BPRvRMenakker
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0575.BPRvRMenakker-VO01
Planstatusvoorontwerp
Datum planstatus 02-05-2014
Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 13.831 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 8.018 57,97%
- Agrarisch - Bollenteelt - bollenzone 1 (art. 3) 8.018 57,97%
Wonen 5.813 42,03%
- Wonen (art. 4) 5.813 42,03%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Landelijk gebied detail kaart
Ruimte voor Ruimte Herenweg 213, Gerleeweg 5 en Menakkerweg 4 detail kaart
Ruimte voor Ruimte Herenweg 213, Gerleeweg 5 en Menakkerweg 4 detail kaart
Landelijk gebied detail kaart
Ruimte voor Ruimte Herenweg 213, Gerleeweg 5 en Menakkerweg 4 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking van voorlopige aanwijzing ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten te Noordwijk detail
Regeling melden vermoeden misstand gemeente Noordwijk 2019 detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - Hoogeveenseweg ong Noordwijk detail
Aanwijsbesluit toezichthouders HEIT gemeente Noordwijk detail
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Gerleeweg Noordwijk detail
Herenweg Noordwijk detail
Menakkerweg Noordwijk detail

Meer weten over adressen?