Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bestemmingsplan Strand

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.BPStrand
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0575.BPStrand-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 23-02-2011
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 28.826 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Horeca 25.226 87,51%
- Horeca (art. 3) 25.226 87,51%
Sport 3.600 12,49%
- Sport (art. 4) 3.600 12,49%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waterstaat 29.967 103,96%
Waterstaat - Beschermingszone (art. 5) 28.745 99,72%
Waterstaat - Kernzone (art. 6) 1.222 4,24%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Zee, Strand en Duin vastgesteld 27-06-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Strand vastgesteld 28-06-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Strand ontwerp 23-02-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Zee, Strand en Duin ontwerp 16-11-2010 detail naar de kaart
voorbereidingsbesluit Voorbereidingsbesluit Strandbebouwing vastgesteld 15-03-2010 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bestemmingsplan Herstelbesluiten bestemmingsplan Hotel en Residence Oranje en omgevingsvergunning Hotel en Residence Oranje 07-05-2019 07-07-2019 detail
bestemmingsplan Herstelbesluiten bestemmingsplan Hotel en Residence Oranje en omgevingsvergunning Hotel en Residence Oranje 07-05-2019 07-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitschrijving basisregistratie personen (BRP) 25-04-2019 25-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Attentieregeling persoonlijke aangelegenheden gemeente Noordwijk 2019 16-04-2019 16-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand gemeente Noordwijk 2019 16-04-2019 16-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Koningin Astrid Boulevard Noordwijk detail
Koningin Wilhelmina Boulevard Noordwijk detail
Zeereep Noordwijk detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox