Geo- en vastgoeddata op locatie:

Zee, Strand en Duin, 1e herziening

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.BPZSD1eherziening
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0575.BPZSD1eherziening-VO03
Planstatusvoorontwerp
Datum planstatus 29-03-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 10-04-2018
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 385.718 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Gemengd 3.607 0,94%
- Gemengd (art. 3) 3.607 0,94%
Horeca 51.362 13,32%
- Horeca - Strand Badseizoen (art. 4) 25.226 6,54%
- Horeca - Strand Jaarrond (art. 5) 26.136 6,78%
Maatschappelijk 1.000 0,26%
- Maatschappelijk (art. 6) 1.000 0,26%
Natuur 109.593 28,41%
- Natuur - Duinen - 1 (art. 7) 3.048 0,79%
- Natuur - Duinen - 2 (art. 8) 106.545 27,62%
Recreatie 210.649 54,61%
- Recreatie - Strand (art. 9) 210.649 54,61%
Sport 9.505 2,46%
- Sport (art. 10) 3.242 0,84%
- Sport - Strand Badseizoen - 1 (art. 11) 1.200 0,31%
- Sport - Strand Badseizoen - 2 (art. 12) 3.600 0,93%
- Sport - Strand Jaarrond (art. 13) 1.464 0,38%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 2.830 0,73%
Leiding - Hoogspanning (art. 14) 2.830 0,73%
Waarde 166.478 43,16%
Waarde - Archeologie - 3 (art. 15) 122.654 31,80%
Waarde - Archeologie - 4 (art. 16) 40.583 10,52%
Waarde - Natuur - Natura 2000 (art. 17) 3.241 0,84%
Waterstaat 382.332 99,12%
Waterstaat - Waterkering (art. 18) 382.332 99,12%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 117.900 30,57%
vrijwaringszone - duin (art. 22.1) 117.900 30,57%
Wetgevingzone 4.995 1,29%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 24) 4.995 1,29%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Zeewaardig vastgesteld 18-12-2014 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Zeewaardig vastgesteld 10-12-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Zeewaardig vastgesteld 27-06-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Zee, Strand en Duin vastgesteld 27-06-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Zeewaardig ontwerp 22-01-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Werktijdenregeling gemeente Noordwijk 2019 16-04-2019 16-06-2019 detail
bestemmingsplan Ontwerpbestemmingsplan ‘Zee, Strand en Duin, 1e herziening’ ter inzage 16-04-2019 16-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling aanstelling in algemene dienst gemeente Noordwijk 2019’ 16-04-2019 16-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Beloningsregeling gemeente Noordwijk 2019 16-04-2019 16-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Fietsregeling gemeente Noordwijk 2019 16-04-2019 16-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Duindamseslag Noordwijk detail
Koningin Astrid Boulevard Noordwijk detail
Northgodreef Noordwijk detail
Koningin Wilhelmina Boulevard Noordwijk detail
Zeereep Noordwijk detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox