Zee, Strand en Duin, 1e herziening

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.BPZSD1eherziening
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0575.BPZSD1eherziening-VO03
Planstatusvoorontwerp
Datum planstatus 29-03-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 10-04-2018
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 385.718 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Gemengd 3.607 0,94%
- Gemengd (art. 3) 3.607 0,94%
Horeca 51.362 13,32%
- Horeca - Strand Badseizoen (art. 4) 25.226 6,54%
- Horeca - Strand Jaarrond (art. 5) 26.136 6,78%
Maatschappelijk 1.000 0,26%
- Maatschappelijk (art. 6) 1.000 0,26%
Natuur 109.593 28,41%
- Natuur - Duinen - 1 (art. 7) 3.048 0,79%
- Natuur - Duinen - 2 (art. 8) 106.545 27,62%
Recreatie 210.649 54,61%
- Recreatie - Strand (art. 9) 210.649 54,61%
Sport 9.505 2,46%
- Sport (art. 10) 3.242 0,84%
- Sport - Strand Badseizoen - 1 (art. 11) 1.200 0,31%
- Sport - Strand Badseizoen - 2 (art. 12) 3.600 0,93%
- Sport - Strand Jaarrond (art. 13) 1.464 0,38%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 2.830 0,73%
Leiding - Hoogspanning (art. 14) 2.830 0,73%
Waarde 166.478 43,16%
Waarde - Archeologie - 3 (art. 15) 122.654 31,80%
Waarde - Archeologie - 4 (art. 16) 40.583 10,52%
Waarde - Natuur - Natura 2000 (art. 17) 3.241 0,84%
Waterstaat 382.332 99,12%
Waterstaat - Waterkering (art. 18) 382.332 99,12%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 117.900 30,57%
vrijwaringszone - duin (art. 22.1) 117.900 30,57%
Wetgevingzone 4.995 1,29%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 24) 4.995 1,29%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Zeewaardig detail kaart
Zeewaardig detail kaart
Zeewaardig detail kaart
Zee, Strand en Duin detail kaart
Zeewaardig detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Regeling melden vermoeden misstand gemeente Noordwijk 2019 detail
Aanwijsbesluit toezichthouders HEIT gemeente Noordwijk detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - Zeereep 5 te Noordwijk detail
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - Bosweg 2 te Noordwijk detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Duindamseslag Noordwijk detail
Koningin Astrid Boulevard Noordwijk detail
Northgodreef Noordwijk detail
Koningin Wilhelmina Boulevard Noordwijk detail
Zeereep Noordwijk detail

Meer weten over adressen?