Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bestemmingsplan Kavels voormalig pompstation Langeveld

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.BPZSDkapbosln5153
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0575.BPZSDkapbosln5153-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 14-01-2016
Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 9.477 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Natuur 7.477 78,90%
- Natuur - Duinen - 1 (art. 3) 7.477 78,90%
Wonen 2.000 21,10%
- Wonen (art. 4) 2.000 21,10%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 16.893 178,24%
Waarde - Archeologie 2 (art. 5) 7.416 78,24%
Waarde - Natuur - Natura 2000 (art. 6) 9.477 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Bestemmingsplan Kavels voormalig pompstation Langeveld vastgesteld 07-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Kavels voormalig pompstation Langeveld ontwerp 14-01-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Kavels voormalig pompstation Langeveld voorontwerp 14-10-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Zee, Strand en Duin vastgesteld 27-06-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Zee, Strand en Duin ontwerp 16-11-2010 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Verzonden besluit omgevingsvergunning - Vincentlaan 2 (kavel 36, Sancta Maria) te Noordwijk 14-05-2019 14-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitschrijving basisregistratie personen (BRP) 25-04-2019 25-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Attentieregeling persoonlijke aangelegenheden gemeente Noordwijk 2019 16-04-2019 16-06-2019 detail
bestemmingsplan Ontwerpbestemmingsplan ‘Zee, Strand en Duin, 1e herziening’ ter inzage 16-04-2019 16-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling aanstelling in algemene dienst gemeente Noordwijk 2019’ 16-04-2019 16-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Kapelleboslaan Noordwijk detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox