Bestemmingsplan Kavels voormalig pompstation Langeveld

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.BPZSDkapbosln5153
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0575.BPZSDkapbosln5153-VO01
Planstatusvoorontwerp
Datum planstatus 14-10-2015
Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 9.446 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Natuur 7.431 78,67%
- Natuur - Duinen - 1 (art. 3) 7.431 78,67%
Wonen 2.015 21,33%
- Wonen (art. 4) 2.015 21,33%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 18.893 200,00%
Waarde - Archeologie 2 (art. 5) 9.446 100,00%
Waarde - Natuur - Natura 2000 (art. 6) 9.446 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Bestemmingsplan Kavels voormalig pompstation Langeveld detail kaart
Bestemmingsplan Kavels voormalig pompstation Langeveld detail kaart
Bestemmingsplan Kavels voormalig pompstation Langeveld detail kaart
Zee, Strand en Duin detail kaart
Bestemmingsplan Zee, Strand en Duin detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking van voorlopige aanwijzing ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten te Noordwijk detail
Regeling melden vermoeden misstand gemeente Noordwijk 2019 detail
Aanwijsbesluit toezichthouders HEIT gemeente Noordwijk detail
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling detail
Uitschrijving basisregistratie personen (BRP) detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Kapelleboslaan Noordwijk detail

Meer weten over adressen?