Maarten Kruytstraat

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.BPZWMrtKruytstraat
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0575.BPZWMrtKruytstraat-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 06-07-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 02-10-2018
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 5.565 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Centrum 4.696 84,37%
- Centrum (art. 3) 1.531 27,50%
- Centrum - 1 (art. 4) 3.165 56,87%
Verkeer 870 15,63%
- Verkeer (art. 5) 870 15,63%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 5.565 100,00%
Waarde - Archeologie 1 (art. 6) 1.531 27,50%
Waarde - Archeologie 2 (art. 7) 4.035 72,50%
Waterstaat 5.564 99,98%
Waterstaat - Ondergrondsbouwen (art. 8) 5.564 99,98%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Zeewaardig detail kaart
Zeewaardig detail kaart
Zeewaardig detail kaart
Zeewaardig detail kaart
Zeewaardig detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling detail
Verzonden besluit omgevingsvergunning - Hoofdstraat 89 te Noordwijk detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - Pieternelweg 13 te Noordwijk detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - Nicolaas Barnhoornweg 38 te Noordwijk detail
Gemeente Noordwijk - Instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Extersslop detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Binnenweg Noordwijk detail
Bomstraat Noordwijk detail

Meer weten over adressen?