Geo- en vastgoeddata op locatie:

Hotels van Oranje

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.BPZWhvoranje
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0575.BPZWhvoranje-VO01
Planstatusvoorontwerp
Datum planstatus 09-07-2014
Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 20.096 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Gemengd 15.121 75,25%
- Gemengd - 2 (art. 3) 15.121 75,25%
Verkeer 3.762 18,72%
- Verkeer (art. 4) 3.762 18,72%
Wonen 1.213 6,03%
- Wonen (art. 5) 1.213 6,03%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 3.238 16,11%
Waarde - Archeologie 3 (art. 6) 3.238 16,11%
Waterstaat 16.305 81,14%
Waterstaat - Waterkering (art. 7) 16.305 81,14%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Zeewaardig vastgesteld 18-12-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Hotels van Oranje voorontwerp 09-07-2014 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Zeewaardig vastgesteld 10-12-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Zeewaardig vastgesteld 27-06-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Zee, Strand en Duin vastgesteld 27-06-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Verzonden besluit omgevingsvergunning - Koningin Wilhelmina Boulevard 20 te Noordwijk 25-06-2019 25-08-2019 detail
omgevingsvergunning Verzonden besluit omgevingsvergunning - Quarles van Uffordstraat 83 te Noordwijk 25-06-2019 25-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening op de vertrouwenscommissie 12-06-2019 12-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Noordwijk 2019 12-06-2019 12-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent de rechtspositie van raads- en commissieleden (Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Noordwijk 2019) 12-06-2019 12-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Jan van Henegouwenweg Noordwijk detail
Parallel Boulevard Noordwijk detail
Koningin Wilhelmina Boulevard Noordwijk detail

Meer weten over adressen?