Geo- en vastgoeddata op locatie:

Zeewaardig

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.BPZeewaardig
Dossierstatusgeheel in werking
IdentificatieNL.IMRO.0575.BPZeewaardig-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 27-06-2013
Officiële bekendmaking staatscourant 07-01-2015
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 471.533 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 8.137 1,73%
- Bedrijf (art. 3) 8.137 1,73%
Centrum 31.601 6,70%
- Centrum (art. 4) 31.601 6,70%
Gemengd 30.316 6,43%
- Gemengd (art. 5) 10.023 2,13%
- Gemengd - 1 (art. 6) 2.173 0,46%
- Gemengd - 2 (art. 7) 18.119 3,84%
Groen 26.105 5,54%
- Groen (art. 8) 26.105 5,54%
Horeca 29.152 6,18%
- Horeca (art. 9) 29.152 6,18%
Maatschappelijk 31.434 6,67%
- Maatschappelijk (art. 10) 31.434 6,67%
Natuur 3.404 0,72%
- Natuur (art. 11) 3.404 0,72%
Recreatie 7.013 1,49%
- Recreatie (art. 12) 7.013 1,49%
Tuin 30.077 6,38%
- Tuin (art. 13) 30.077 6,38%
Verkeer 142.084 30,13%
- Verkeer (art. 14) 137.497 29,16%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 15) 4.587 0,97%
Wonen 132.212 28,04%
- Wonen (art. 16) 132.212 28,04%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 471.533 100,00%
Waarde - Archeologie 1 (art. 17) 132.833 28,17%
Waarde - Archeologie 2 (art. 18) 8.782 1,86%
Waarde - Archeologie 3 (art. 19) 329.918 69,97%
Waterstaat 269.191 57,09%
Waterstaat - Waterkering (art. 20) 269.191 57,09%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Wro-zone 631 0,13%
wro-zone - wijzigingsgebied (art. 25.2) 631 0,13%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
omgevingsvergunning Bosweg 2, Noordwijk vastgesteld 22-02-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan Zeewaardig-Wantveld ontwerp 18-02-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan De Zuid vastgesteld 18-12-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Zeewaardig vastgesteld 18-12-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Noordwijk aan Zee onherroepelijk 03-09-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent de rechtspositie van raads- en commissieleden (Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Noordwijk 2019) 12-06-2019 12-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Noordwijk 2019 12-06-2019 12-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening op de vertrouwenscommissie 12-06-2019 12-08-2019 detail
omgevingsvergunning Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - Quarles van Uffordstraat 83 te Noordwijk 04-06-2019 04-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Gedragscode gemeente Noordwijk 2019 31-05-2019 31-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Abraham van Royenstraat Noordwijk detail
Adelaert Noordwijk detail
Beyaert Noordwijk detail
Binnenweg Noordwijk detail
Bomstraat Noordwijk detail
Bosweg Noordwijk detail
Cleypad Noordwijk detail
De Grent Noordwijk detail
de Ruyterstraat Noordwijk detail
Duindistel Noordwijk detail

Meer weten over adressen?