Zeewaardig

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk Dossier NL.IMRO.0575.BPZeewaardig Dossierstatus geheel in werking Identificatie NL.IMRO.0575.BPZeewaardig-VA02 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 471.533 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 8.137 1,73%

- Centrum (art. 4) 31.601 6,70%

- Gemengd (art. 5) 10.023 2,13%
- Gemengd - 1 (art. 6) 2.173 0,46%
- Gemengd - 2 (art. 7) 18.119 3,84%

- Groen (art. 8) 26.105 5,54%

- Horeca (art. 9) 29.152 6,18%

- Maatschappelijk (art. 10) 31.434 6,67%

- Natuur (art. 11) 3.404 0,72%

- Recreatie (art. 12) 7.013 1,49%

- Tuin (art. 13) 30.077 6,38%

- Verkeer (art. 14) 137.497 29,16%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 15) 4.587 0,97%

- Wonen (art. 16) 132.212 28,04%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 1 (art. 17) 132.833 28,17%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 18) 8.782 1,86%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 19) 329.918 69,97%

- Waterstaat - Waterkering (art. 20) 269.191 57,09%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- wro-zone - wijzigingsgebied (art. 25.2) 631 0,13%