Zeewaardig

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.BPZeewaardig
Dossierstatusgeheel in werking
IdentificatieNL.IMRO.0575.BPZeewaardig-VA02
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 18-12-2014
Officiële bekendmaking staatscourant 03-10-2017
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 471.533 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 8.137 1,73%
- Bedrijf (art. 3) 8.137 1,73%
Centrum 31.601 6,70%
- Centrum (art. 4) 31.601 6,70%
Gemengd 30.316 6,43%
- Gemengd (art. 5) 10.023 2,13%
- Gemengd - 1 (art. 6) 2.173 0,46%
- Gemengd - 2 (art. 7) 18.119 3,84%
Groen 26.105 5,54%
- Groen (art. 8) 26.105 5,54%
Horeca 29.152 6,18%
- Horeca (art. 9) 29.152 6,18%
Maatschappelijk 31.434 6,67%
- Maatschappelijk (art. 10) 31.434 6,67%
Natuur 3.404 0,72%
- Natuur (art. 11) 3.404 0,72%
Recreatie 7.013 1,49%
- Recreatie (art. 12) 7.013 1,49%
Tuin 30.077 6,38%
- Tuin (art. 13) 30.077 6,38%
Verkeer 142.084 30,13%
- Verkeer (art. 14) 137.497 29,16%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 15) 4.587 0,97%
Wonen 132.212 28,04%
- Wonen (art. 16) 132.212 28,04%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 471.533 100,00%
Waarde - Archeologie 1 (art. 17) 132.833 28,17%
Waarde - Archeologie 2 (art. 18) 8.782 1,86%
Waarde - Archeologie 3 (art. 19) 329.918 69,97%
Waterstaat 269.191 57,09%
Waterstaat - Waterkering (art. 20) 269.191 57,09%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Wro-zone 631 0,13%
wro-zone - wijzigingsgebied (art. 25.2) 631 0,13%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Bosweg 2, Noordwijk detail kaart
Zeewaardig-Wantveld detail kaart
De Zuid detail kaart
Zeewaardig detail kaart
Noordwijk aan Zee detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Regeling melden vermoeden misstand gemeente Noordwijk 2019 detail
Aanwijsbesluit toezichthouders HEIT gemeente Noordwijk detail
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - Nicolaas Barnhoornweg 38 te Noordwijk detail
Uitschrijving basisregistratie personen (BRP) detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Abraham van Royenstraat Noordwijk detail
Adelaert Noordwijk detail
Beyaert Noordwijk detail
Binnenweg Noordwijk detail
Bomstraat Noordwijk detail
Bosweg Noordwijk detail
Cleypad Noordwijk detail
De Grent Noordwijk detail
de Ruyterstraat Noordwijk detail
Duindistel Noordwijk detail

Meer weten over adressen?