Geo- en vastgoeddata op locatie:

Zeewaardig

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.BPZeewaardig
Dossierstatusgeheel in werking
IdentificatieNL.IMRO.0575.BPZeewaardig-VA02
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 18-12-2014
Officiële bekendmaking staatscourant 03-10-2017
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 471.533 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 8.137 1,73%
- Bedrijf (art. 3) 8.137 1,73%
Centrum 31.601 6,70%
- Centrum (art. 4) 31.601 6,70%
Gemengd 30.316 6,43%
- Gemengd (art. 5) 10.023 2,13%
- Gemengd - 1 (art. 6) 2.173 0,46%
- Gemengd - 2 (art. 7) 18.119 3,84%
Groen 26.105 5,54%
- Groen (art. 8) 26.105 5,54%
Horeca 29.152 6,18%
- Horeca (art. 9) 29.152 6,18%
Maatschappelijk 31.434 6,67%
- Maatschappelijk (art. 10) 31.434 6,67%
Natuur 3.404 0,72%
- Natuur (art. 11) 3.404 0,72%
Recreatie 7.013 1,49%
- Recreatie (art. 12) 7.013 1,49%
Tuin 30.077 6,38%
- Tuin (art. 13) 30.077 6,38%
Verkeer 142.084 30,13%
- Verkeer (art. 14) 137.497 29,16%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 15) 4.587 0,97%
Wonen 132.212 28,04%
- Wonen (art. 16) 132.212 28,04%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 471.533 100,00%
Waarde - Archeologie 1 (art. 17) 132.833 28,17%
Waarde - Archeologie 2 (art. 18) 8.782 1,86%
Waarde - Archeologie 3 (art. 19) 329.918 69,97%
Waterstaat 269.191 57,09%
Waterstaat - Waterkering (art. 20) 269.191 57,09%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Wro-zone 631 0,13%
wro-zone - wijzigingsgebied (art. 25.2) 631 0,13%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
omgevingsvergunning Bosweg 2, Noordwijk vastgesteld 22-02-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan Zeewaardig-Wantveld ontwerp 18-02-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan De Zuid vastgesteld 18-12-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Zeewaardig vastgesteld 18-12-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Noordwijk aan Zee onherroepelijk 03-09-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Verzonden besluit omgevingsvergunning - van Speijkstraat 20 te Noordwijk 21-05-2019 21-07-2019 detail
bestemmingsplan Herstelbesluiten bestemmingsplan Hotel en Residence Oranje en omgevingsvergunning Hotel en Residence Oranje 07-05-2019 07-07-2019 detail
bestemmingsplan Herstelbesluiten bestemmingsplan Hotel en Residence Oranje en omgevingsvergunning Hotel en Residence Oranje 07-05-2019 07-07-2019 detail
omgevingsvergunning Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - Prins Bernhardstraat 67 te Noordwijk 07-05-2019 07-07-2019 detail
omgevingsvergunning Verzonden besluit omgevingsvergunning - de Ruyterstraat 73 te Noordwijk 07-05-2019 07-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Abraham van Royenstraat Noordwijk detail
Adelaert Noordwijk detail
Beyaert Noordwijk detail
Binnenweg Noordwijk detail
Bomstraat Noordwijk detail
Bosweg Noordwijk detail
Cleypad Noordwijk detail
De Grent Noordwijk detail
de Ruyterstraat Noordwijk detail
Duindistel Noordwijk detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox