Zeewaardig

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Noordwijk
DossierNL.IMRO.0575.BPZeewaardig
Dossierstatusgeheel in werking
IdentificatieNL.IMRO.0575.BPZeewaardig-VO01
Planstatusvoorontwerp
Datum planstatus 22-05-2012
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 471.533 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 8.281 1,76%
- Bedrijf (art. 3) 8.281 1,76%
Centrum 30.826 6,54%
- Centrum (art. 4) 30.826 6,54%
Gemengd 22.812 4,84%
- Gemengd (art. 5) 9.176 1,95%
- Gemengd - 1 (art. 6) 2.173 0,46%
- Gemengd - 2 (art. 7) 11.462 2,43%
Groen 26.105 5,54%
- Groen (art. 8) 26.105 5,54%
Horeca 35.799 7,59%
- Horeca (art. 9) 35.799 7,59%
Maatschappelijk 32.151 6,82%
- Maatschappelijk (art. 10) 32.151 6,82%
Natuur 3.404 0,72%
- Natuur (art. 11) 3.404 0,72%
Recreatie 7.013 1,49%
- Recreatie (art. 12) 7.013 1,49%
Tuin 29.639 6,29%
- Tuin (art. 13) 29.639 6,29%
Verkeer 142.095 30,13%
- Verkeer (art. 14) 137.508 29,16%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 15) 4.587 0,97%
Wonen 133.412 28,29%
- Wonen (art. 16) 133.412 28,29%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 471.533 100,00%
Waarde - Archeologie 1 (art. 17) 132.833 28,17%
Waarde - Archeologie 2 (art. 18) 8.782 1,86%
Waarde - Archeologie 3 (art. 19) 329.918 69,97%
Waterstaat 269.191 57,09%
Waterstaat - Waterkering (art. 20) 269.191 57,09%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Wro-zone 631 0,13%
wro-zone - wijzigingsgebied (art. 2) 631 0,13%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Bosweg 2, Noordwijk detail kaart
Zeewaardig-Wantveld detail kaart
De Zuid detail kaart
Zeewaardig detail kaart
Noordwijk aan Zee detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking van voorlopige aanwijzing ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten te Noordwijk detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning - De Ruyterstraat 18 te Noordwijk detail
Verzonden besluit omgevingsvergunning - Van Speijkstraat 11 te Noordwijk detail
Regeling melden vermoeden misstand gemeente Noordwijk 2019 detail
Aanwijsbesluit toezichthouders HEIT gemeente Noordwijk detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Abraham van Royenstraat Noordwijk detail
Adelaert Noordwijk detail
Beyaert Noordwijk detail
Binnenweg Noordwijk detail
Bomstraat Noordwijk detail
Bosweg Noordwijk detail
Cleypad Noordwijk detail
De Grent Noordwijk detail
de Ruyterstraat Noordwijk detail
Duindistel Noordwijk detail

Meer weten over adressen?